Τις πταίει;

Οι εικόνες των πρόσφατων καταστροφών που έπληξαν και πλήττουν τα Νησιά μας, είναι εικόνες που είδαμε και δυστυχώς, αν δεν αντιμετωπισθούν τα αίτια, θα ξαναδούμε…

Και ακούω για παροχές/λόγια κλπ που, και αν ακόμη γίνουν πράξη, δεν αποτρέπουν την επόμενη καταστροφή. Όπως επίσης δεν αποτρέπουν την επόμενη καταστροφή ούτε και έργα που ενδεχομένως, και πάντως – ως εξαγγέλονται – αποσπασματικά, γίνουν [αν γίνουν].

Θεωρεί η ταπεινότητά μου ότι δια τη λύση κάθε προβλήματος, λογικώς αναγκαία πρωτεύει η ανεύρεση και η αντιμετώπιση των αιτίων που το προκάλεσαν.

Και δη εν προκειμένω – και απορώ διότι τοιούτο τι εισέτι δεν άκουσα – κρίνω απολύτως αναγκαίο να εξετασθούν οι αεροφωτογραφίες της τελευταίας 15ετίας, ιδίως των περιοχών που έχουν πληγεί, ίνα διαπιστωθεί:

  • Αν ρέματα τα τελευταία έτη έως και σήμερον μπαζώθηκαν,
  • Αν έργα γίναν χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν η διαδρομή των ρεμάτων,
  • Αν η κατασκευή των ανεμογεννητριών επηρέασε την διαδρομή των ρεμάτων κλπ

Η δε εξέταση να γίνει υπό των αρμοδίων Υπηρεσιών, σε αυστηρά συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, υπό την επίβλεψη της ενταύθα Εισαγγελικής Αρχής, και ούτω ίνα οι τυχόν υπεύθυνοι λογοδοτήσουν εις τη Δικαιοσύνη και εις τους συνανθρώπους τους, αλλά και να γίνουν τα αναγκαία έργα επαναφοράς της ροής των υδάτων στη διαδρομή που η φύση αιώνες τώρα διαμόρφωσε.

Αν δεν αντιμετωπισθούν τα αίτια, το πρόβλημα δεν θα παύσει …και μόνον κάποια έργα, πάνω στα ίχνη των προηγουμένων έργων, και λόγια πλουσιοπάροχα, και επισκέψεις επισήμων και κάποια ψίχουλα παρηγοριάς θα εισπράττουν οι εκάστοτε πληγέντες.

Όμως η παρηγορητική θεραπεία προσήκει σε ετοιμοθανάτους…

Επιλέγω όμως να πιστεύω ότι η Κοινωνία θέλει να ζήσει και θα ζήσει…