Τι είχε γράψει ο Τάκης Παυλάτος για τον Μιχάλη Βαγγελάτο

Τάκης Παυλάτος

Οταν ο Μιχάλης Βαγγελάτος αποχώρησε από δήμαρχος Αργοστολίου ο αείμνηστος μηχανικός Τάκης Παυλάτος έγραψε (1991) τα ακόλουθα στην τοπική εφημερίδα «Τα Νέα»:

Ο Δήμαρχος που αποχωρεί με σοβαρότητα, εντιμότητα και ηθική αξιοπρέπεια στη 4χρονη θητεία του Α’ πολίτη του Αργοστολίου, «σφραγίδα» για την πόλη και τον ίδιο, σεμνός και γενναίων φρονημάτων, εδημιουργεί με το παράδειγμά του, εσωτερική «πειθαρχία» στη Διοικήση και γόνιμη ηπιότητα και συνεργασία, με την προϊστάμενες Αρχές που τον περιέβαλαν όλες με εκτίμηση και αγάπη, γι’ αυτές τις υποδειγματικές αρχές του.

Εδέχετο όλους κάθε ώρα και ο ίδιος πάντοτε στο ακουστικό του τηλεφώνου ευρίσκετο και έδιδε την απάντηση αμέσως, λακωνική και ξεκάθαρη. Ηρκει και μόνον αυτό για νάναι «άξιος εμπιστοσύνης».

Τέτοιους ανθρώπους, που αποτελούν την «εξαίρεση» στα κοινά σήμερα, έπρεπε να τους βοηθούν όλοι. Ομως τούτο, ατυχώς δεν συνέβη.

Και όμως θα εκέρδιζε με το ειδικό βάρος του τις εκλογές εάν ο ίδιος ήθελε να συνεχίσει. Τα μεγάλα κρατούν λίγο.

Τελευταία και για πρώτη φορά, ο μικρός επαρχιακός Δήμος μας ακούστηκε και πέραν των ορίων της Επικρατείας για την ευγένειά του προς τους πρώτους ξένους, που προσέτρεξαν αρωγοί στη συμφορά του ‘53.

Από τον Ιστορικό η θητεία του ευσυγκίνητου τεχνοκράτη Μιχαήλ Βαγγελάτου, είναι βέβαιο, θα κριθεί με «άριστο βαθμό» και ο ίδιος ανάλογα με τις δυσμενείς συνθήκες, που τον περιέβαλον, ο καλύτερος.

Ο Μ.Β. φεύγει από τον Δήμο χωρίς σύνταξη και σε προσωπική οικονομική κατάσταση χειρότερη αυτής που είχε όταν τον ανέλαβε.

Δημ. Παυλάτος