Τι θα γίνει την ώρα της ορκωμοσίας;

« αμτιπώϋεδώορ τοθ ”τ≈ ΝιξατεώΏμγ ”αξεκκαώοποΐκοθ ειξομΏφεται σε σΐσξεχγ τοθ ”τ≈, ‘ετήώτγ 24 ÷εβώοθαώΏοθ 2016. Ν–≈-Χ–≈/Ν–≈-Χ–≈/ΝΥ≈ΈΝΆΡ―œ” ¬ΥΝΉœ”

Το συνταγμα της Ελλάδος, τμημα β’: Άρθρο 33

2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πριν αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του, δίνει ενώπιον της Βουλής τον ακόλουθο όρκο: «Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας να φυλάσσω το Σύνταγμα και τους νόμους, να μεριμνώ για την πιστή τους τήρηση, να υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Χώρας, να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ελλήνων και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον και την πρόοδο του Ελληνικού Λαού».

Καί τώρα τί;;;

Η επιλογή τής κυρίας αυτής (δικαιούμαι να την αποκαλώ -ακόμα- έτσι καθόσον ΔΕΝ έχει αναλάβει -ακόμη- τα καθήκοντά της) ήταν εξ’ αρχής προβληματική. Για πολλούς λόγους που δεν είναι του παρόνος. Το σημείο που βρισκόμαστε ΤΩΡΑ είναι σημαντικό γιατί δείχνει την περιφρόνηση του πολιτικού προσωπικού πρός τόν Ελληνικό Λαό. Γιατί; Γιατί η κυρία αυτή ήταν γνωστή ως προς τίς (μη) θρησκευτικές της πεποιθήσεις όσο και την εν γένει στάση της απέναντι σε κάθε ελληνορθόδοξο και χριστιανικό. Οπότε τί θα γίνει την ώρα της ορκωμοσίας της;; Το Σύνταγμα της Ελλάδος (άρθρο 33) επιτάσσει τα προαναφερόμενα. Αν αρνηθεί να ορκιστεί θά υπάρξει πρόβλημα. Αλλά και ΑΝ ορκιστεί ποία η αξιοπιστία της;; Πως μπορείς να εμπιστευτείς μία που παίζει θέατρο προκειμένου να στρογγυλοκάτσει στον θώκο του ανώτατου πολιτειακού άρχοντα;;

Βασίλης Λoρεντζάτος
Αργοστόλι- Κεφαλονιάς