Τι ισχύει για τη μεταγραφική περίοδο 2018-2019 για τους Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Ιδιότητας – Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών, οι περίοδοι μετεγγραφών για τους Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές καθορίζονται ως εξής:

Μετεγγραφές – Από 01.07 έως 31.10 και από 01.01 έως 31.01 Διεθνείς μετεγγραφές – Από 01.07 έως 31.10 και από 01.01 έως 31.01

Επανεγγραφές – Από 01.09 έως 31.10 και από 01.01 έως 28.02

Υποσχετική – Από 01.07 έως 31.08 και από 01.01 έως 31.01

Αποδέσμευση – Από 01.07 έως 31.08 και από 01.01 έως 31.01

Πρώτη εγγραφή – Από 01.07 έως 30.11 και από 01.01 έως 30.04