Τι λέει η ΠΙΝ για τις υδατοκαλλιέργειες

Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση της Περιφερειακής Αρχής, η οποία κατατέθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος “Ίδρυση Περιοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στις περιοχές Αστακός – Μύτικας, Μαραθάκι και Καλάμου – Καστού Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας” που εισήγαγε η παράταξη της “Λαϊκής Συσπείρωσης” κατα την έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.

Σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου, Σωτήρη Κουρή, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη των νησιών της, αλλά και των θαλάσσιων περιοχών του Ιονίου Πελάγους έχοντας ως βασικό προσανατολισμό της την τουριστική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την ανάπτυξη του δευτερογενούς και πρωτογενούς τομέα σαν εξ ίσου ισοδύναμους αναπτυξιακούς πυλώνες δράσεων για την στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Ο κ. Κουρής υπογράμμισε ότι με την δημιουργία της Περιοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) δημιουργείται ένας οργανωμένος αποδέκτης, ο οποίος επιτρέπει καλύτερο έλεγχο ως προς την ασκούμενη δραστηριότητα και προστατεύει το περιβάλλον και την υγιή επιχειρηματικότητα.

Στο Ψήφισμα της Περιφερειακής Αρχής το οποίο υπερψηφίστηκε αναφέρεται:

“Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχοντας ως στόχο την αειφόρο ανάπτυξη των νησιών του, αλλά και των θαλάσσιων περιοχών του Ιονίου Πελάγους και έχοντας βασικό προσανατολισμό την τουριστική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την ανάπτυξη του δευτερογενούς και πρωτογενούς τομέα σαν εξ ίσου ισοδύναμους αναπτυξιακούς πυλώνες δράσεων με σαφείς όμως στόχους και κατευθύνσεις για την στήριξη των τοπικών κοινωνιών:

Α. Θεωρεί ότι η προώθηση ενός προτύπου ανάπτυξης που θα διασφαλίζει την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής για τις Ιχθυοκαλλιέργειες που είναι εγκατεστημένες στις Θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου, και την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος τους για την λειτουργία τους και την παραγωγή τους, δημιουργεί πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για τις τοπικές κοινωνίες.

Β. Θεωρεί ότι επιβάλλεται οι υδατοκαλλιεργητικές δραστηριότητες να ενσωματώνονται και να προσαρμόζονται σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες για την ορθολογική διαχείριση του χώρου, την προστασία των ευαίσθητων φυσικών πόρων και του τοπίου. Ιδιαίτερα δε, δεν πρέπει να δημιουργούνται σύγκρουσης μεταξύ της Τουριστικής Ανάπτυξης των περιοχών και της λειτουργίας ή εγκατάστασης νέων ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων.

Γ. Θεωρεί ότι οι μονάδες υδατοκαλλιεργειών πρέπει να εκσυγχρονίζονται και να επενδύουν στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων καλλιέργειας και ιδιαίτερα να υποστηρίζουν την παραγωγή προϊόντων τα οποία είναι ασφαλή και υψηλής ποιότητας και ιδιαίτερα να υποστηρίζουν την στροφή προς την βιολογική καλλιέργεια.

Δ. Εκφράζει την αδιαπραγμάτευτη θέση της, ότι οι τοπικές κοινωνίες έχουν πρωταρχικό και κυρίαρχο ρόλο στην εγκατάσταση και λειτουργία παρόμοιων μονάδων και γι’ αυτό ζητά την νομοθετική ρύθμιση ώστε οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού να έχουν θεσμοθετημένο ρόλο για την σύμφωνη γνώμη σε κάθε ίδρυση, εγκατάσταση, επέκταση και λειτουργία των ιχθυοπαραγωγικών μονάδων εντός των ΠΑΥ των περιοχών τους. Ιδιαίτερα η έγκριση της λειτουργίας των ΠΟΑΥ πρέπει και επιβάλλεται να έχει την έγκριση των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό με τα όσα προβλέπονται και όσα ισχύουν στο Γενικό Χωροταξικό Σχεδιασμό της Περιφέρειάς μας.

Ε. Ως αφορά την υπό συζήτηση περιοχή της νήσου Καλάμου συμφωνεί με την εκφρασμένη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδος (απόφαση αριθμ. 183/2020), δηλ. την αντίθεση του στην επέκταση ή ίδρυση νέας μονάδας στην ζώνη παραγωγής Π9 (νήσος Κάλαμος)”.