Τι λέει το Υπουργείο Προστασίας για τα άλογα του Αίνου

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 13-11-2023 με αριθμό 1714 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Β. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ για τα άλογα του Αίνου.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη Αντεγκληματική Πολιτική, οι περιφερειακές αστυνομικές Υπηρεσίες έχουν διαμορφώσει ειδικά επιχειρησιακά σχέδια, με σκοπό την πλέον αποτελεσματική αστυνόμευση σε όλες τις περιοχές εδαφικής τους αρμοδιότητας και ιδίως στα σημεία εκείνα όπου παρουσιάζεται εντονότερη παραβατικότητα. Όπου δε απαιτείται, αναβαθμίζεται το επίπεδο των λαμβανόμενων μέτρων, σε συνάρτηση με τις χρονικές και τοπικές απαιτήσεις και ανάγκες, οι οποίες διαρκώς αξιολογούνται και επανεκτιμώνται.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Αστυνομίας (Δ.Α.) Κεφαλληνίας υλοποιεί, στις περιοχές ευθύνης της, τα υφιστάμενα ειδικά επιχειρησιακά σχέδια και βάσει αυτών, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της αναπτύσσεται, σε καθημερινή βάση και καθ’ όλο το 24ωρο, πλέγμα δράσεων εμφανούς αστυνόμευσης, που περιλαμβάνει τη διενέργεια στοχευμένων και συστηματικών ελέγχων, αλλά και εξειδικευμένων δράσεων, εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία, προς το σκοπό της εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, της διαμόρφωσης συνθηκών ασφαλούς διαβίωσης αυτών και της ολιστικής αντιμετώπισης, κατά τον πλέον ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο, των όποιων τοπικών ζητημάτων αστυνομικής φύσης.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στα διαλαμβανόμενα στην εν θέματι Ερώτηση ζητήματα, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της Δ.Α. Κεφαλληνίας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κεφαλληνίας, τα υπόψη άλογα, τα οποία τυγχάνουν άγρια, διαμένουν στον Εθνικό Δρυμό Αίνου και παρατηρείται το φαινόμενο της καθόδου αυτών, προς αναζήτηση τροφής, σε κατοικημένες περιοχές που βρίσκονται στους πρόποδες του Αίνου.

Γίνεται δε μνεία, ως προς το πρόβλημα της διάβασης άγριων ζώων, ότι όταν ένα ζώο εισέρχεται – διασχίζει μέρος του οδικού δικτύου που υφίσταται μεταξύ δομημένων αστικών κοινωνιών, ασφαλώς και δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που ελλοχεύει εξαιτίας της κίνησης οχημάτων ή τις συνέπειες των φθορών που τυχόν προκαλούνται σε ξένη ιδιοκτησία. Ως εκ τούτου, δεν δύναται να τεθούν περιορισμοί στη κίνηση των ζώων, πλην της δημιουργίας προληπτικών δομών αποτροπής εισόδου τους σε κατοικημένες περιοχές ή/και στο οδικό δίκτυο.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και προκειμένου να προστατευτούν αφενός οι τοπικοί πληθυσμοί διαφόρων ειδών ζώων (συμπεριλαμβανόμενων των άγριων αλόγων) και αφετέρου οι ανθρώπινες ζωές με την αποφυγή ατυχημάτων, οι αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες, έχοντας ως γνώμονα την ομαλή και ακώλυτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στις οδούς και τα τμήματα του οδικού δικτύου του τομέα ευθύνης τους, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση συνθηκών κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία, σε συντρέχουσα περίπτωση και εκδηλώνοντας κάθε άλλη επιβαλλόμενη ενέργεια αρμοδιότητάς τους.

Διευκρινίζεται ότι στις υλοποιούμενες δράσεις των ως άνω αστυνομικών Υπηρεσιών συμπεριλαμβάνεται η τεχνική αστυνόμευση του οδικού δικτύου, η οποία συντελείται μέσω συνεχών και επισταμένων ελέγχων για την έγκαιρη επισήμανση τυχόν βλαβών, φθορών ή ατελειών τόσο του οδοστρώματος όσο και της σήμανσης αυτού, καθώς και της έλλειψης στοιχείων ασφάλειας (όπως, η τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών, πλεγμάτων κ.α.), με άμεση ενημέρωση, όπου απαιτείται, των αρμόδιων Φορέων για τη συντήρηση αυτών και την αποκατάσταση τυχόν βλαβών/ελλείψεων.

Στην κατεύθυνση αυτή, από το Τμήμα Τροχαίας (Τ.Τ.) Αργοστολίου έχουν ενημερωθεί, εγγράφως, οι αρμόδιες Υπηρεσίες (Π.Ε. Κεφαλληνίας και Υπεύθυνος Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου), αναφορικά με τις διαπιστώσεις του επί του οδικού δικτύου των περιοχών ευθύνης του, ώστε να προβούν στις ενέργειες αρμοδιότητάς τους, με την επισήμανση της ανάγκης τοποθέτησης των ενδεικνυόμενων ενημερωτικών πινακίδων στο οδικό δίκτυο και εκδήλωσης δράσεων, προς το σκοπό της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και της προστασίας των κατοίκων των εν λόγω περιοχών, αλλά και των υπόψη ζώων.

Πλέον αυτών, γνωρίζεται ότι ως προς τα αναφερόμενα περιστατικά φθορών, κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κεφαλληνίας, διενεργείται προκαταρκτική εξέταση από το κατά τόπον αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου, η οποία, μετά την ολοκλήρωσή της, θα υποβληθεί στην ως άνω εισαγγελική Αρχή για τις δικές της, κατά λόγο αρμοδιότητας, περαιτέρω ενέργειες. Αναφορικά δε με το τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα, την 17-03-2023, συνεπεία σύγκρουσης μοτοσικλέτας με άγριο άλογο, σχηματίσθηκε δικογραφία, από το Τ.Τ. Αργοστολίου, η οποία υποβλήθηκε αρμοδίως στην οικεία εισαγγελική Αρχή.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι οι δράσεις των ανωτέρω Υπηρεσιών έχουν διαρκή χαρακτήρα, αξιολογούνται – επικαιροποιούνται, σε τακτική βάση, αναλόγως των υφιστάμενων συνθηκών και θα συνεχιστούν, συστηματικά και με αμείωτη ένταση, στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης του επιδιωκόμενου περιβάλλοντος ασφάλειας και της αναβάθμισης, εν γένει, της ποιότητας ζωής των πολιτών στις εν λόγω περιοχές, αλλά και της προστασίας των ζώων. Προς το σκοπό δε της αποτελεσματικότητας των ως άνω δράσεων, οι προαναφερόμενες Υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τους/τις καθ’ ύλην αρμόδιους/ες Φορείς και Υπηρεσίες, παρέχοντας παράλληλα κάθε νόμιμα αιτούμενη συνδρομή, στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 159 και 161 του π.δ/τος 141/1991 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 58).

O υπουργός Προστασίας του Πολίτη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ