Τον εκσυγχρονισμό του γηπέδου της Σκάλας υπέγραψε ο περιφερειάρχης Θ. Γαλιατσάτος

Θ. Γαλιατσάτος

Την σύμβαση για την κατασκευή του έργου “Εκσυγχρονισμός – βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Σκάλας” υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Το έργο με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με ΚΑΕ 02.10.04. 071.9899. 04. 017.007.001 και συμβασιοποιήθηκε με 147.999,99 ευρώ.

Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί εντός 210 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

“Με σταθερά βήματα αλλάζουμε την εικόνα των αθλητικών υποδομών και γηπέδων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Οι χώροι άθλησης εκσυγχρονίζονται, τα γήπεδα βελτιώνονται, γίνονται ασφαλή και ικανά να φιλοξενούν διοργανώσεις, ελκυστικά για τους αθλητές, τους νέους και τους επισκέπτες των νησιών μας. Εκτός όμως από την ενίσχυση του αθλητισμού, μέσω της βελτίωσης και κατασκευής νέων χώρων άθλησης, δίνουμε διέξοδο στη νεολαία στα νησιά μας, για ενασχολήσεις δημιουργικές και χρήσιμες, μακριά από τις εξαρτήσεις και την περιθωριοποίηση. Όπου κατασκευάζεται ένα γήπεδο κι ένα σχολείο, πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι αντιστοίχως κερδίζεται μια μάχη στον πόλεμο ενάντια στα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις, κι αυτές τις μάχες έχουμε επιλέξει να τις δίνουμε με συνέπεια και συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια που βρισκόμαστε στην περιφερειακή αρχή των Ιονίων Νήσων”, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος.