Το «άρθρο 83» στο Δ. Συμβούλιο Ληξουρίου

Η πρόεδρος του Δ.Σ. Ληξουρίου Αδαμαντία Καμινάρη

Το περιβαλλοντοκτόνο «άρθρο 83» «αποφασίζομεν και διατάσσομεν σκουπίδια στην Κεφαλονιά» θα συζητηθει στο Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου το οποίο θα τηλεσυνεδριάσει σήμερα και ώρα 7 μ.μ.

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 12η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α’/11-3-2020) και της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03-03-2020 Τ.Α), η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 13η  Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00  προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω  θέμα:

  • Συζήτηση και λήψη απόφασης μετά την ψήφιση του Νόμου 4685/2020 (άρθρο 83 παρ. 3δ) που αφορά δυνατότητα μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων από μια περιοχή σε άλλη ή περισσότερες νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις

Εισηγητές: 1) Ρουχωτάς Βασίλειος, Δ.Σ. επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης

2) Αραβαντινός Διονύσιος, Δ.Σ. επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι θίγονται τα συμφέροντα του Δήμου μας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ