Το έργο της Γέφυρας του Χάρακα από ψηλά

To έργο της Γέφυρας του Χάρακα από ψηλά. Ένα βίντεο της εταιρείας K. LIAROMATIS A.E. που εργάστηκε για την κατασκευή της Γέφυρας.