Το έργο της Παραλίας

Σύμφωνα με την 111/12-4-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΟΠΟΩΕ5-ΚΔΨ) η οποία διόρθωνε την 97/2016 απόφαση διότι «εκ παραδρομής αναφέρθηκαν λάθος αριθμός ημερολογιακών ημερών διακοπής εργασιών και ημερομηνία έναρξης τους», εγκρίθηκε η διακοπή εργασιών του έργου «Διαμόρφωση παραλιακής ζώνης ΓΕΦΥΡΑ-ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ», στη διάρκεια της τουριστικής περιόδου κατά (182) εκατόν ογδόντα δύο ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή με διακοπή εργασιών την 01-4-2016 και επανέναρξη την 30-9-2016, με πέρας εργασιών την 31-3-2017».

Προσφάτως δημοσιεύτηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 121/27-4-2017 «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση Παραλιακής Ζώνης Γέφυρα-Λαχαναγορά», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.Δ.Ε.». Σύμφωνα με την εισήγηση του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δ. Λυκούδη η ημερομηνία περαίωσης είναι η 17-05-2017 και έτσι η προτεινόμενη από τον ίδιο παράταση των 30 ημερών που τελικά ψηφίζεται από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι 16-06-2017.

Πρώτο θέμα: Η παράταση που δόθηκε με την 121/2017 απόφαση ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η 1η όπως αναφέρεται και μάλιστα και στον τίτλο του θέματος. Είναι η 2η. Η πρώτη είχε δοθεί με την 111/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δεύτερο θέμα: Ο,τι και να λέει ο κ. Λυκούδης, η προθεσμία παράτασης ήταν η αναγραφόμενη στην 111/2016 απόφαση, δηλαδή η 31-3-2017.

Οπότε και η νέα παράταση είναι μέχρι 30-4-2017.

Όλα τα υπόλοιπα ακόμα και αυτά που γράφτηκαν στην 121/2017 απόφαση ότι η αρχική ημερομηνία περαίωσης ήταν η 17-5-2017 είναι λάθος …αν όχι εκ του πονηρού, με κίνδυνο να γίνει αντιληπτό το λάθος αυτό από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και νάχουμε περιπέτειες!

Πάντως οφείλουμε να σημειώσουμε ότι κανένας εκ των συμβούλων της συμπολίτευσης, αλλά και οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης από την παράταξη Μιχαλάτου, με πρώτο και καλλίτερο τον ίδιο και τους Αραβαντινό, Φλωράτο και Μενάγια, όπως και τον Ηλία Παρίση …δεν πήραν χαμπάρι τις αριθμητικές αυτές «ακροβασίες».

Βέβαια οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας δικαιολογούνται, αφού και να τις αντιλήφθηκαν δεν θα τολμούσαν να μιλήσουν, οι σύμβουλοι όμως της παράταξης Μιχαλάτου φαίνεται ότι παραμένουν πιστοί στη γραμμή της «βελούδινης αντιπολίτευσης»…

Οι μόνοι που μειοψήφησαν ήταν «ο αντάρτης» της Δημοτικής Αρχής Γιώργος Τζωρτζάτος και οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Νίκος Γκισγκίνης και Γιάννης Κουρούκλης.