Το Αγροτικό Ιατρείο Λειβαθούς

Αγροτικό Ιατρείο Λειβαθώς (πλην Καραβάδου) Φεβρουάριος 2018:

Ωράριο ιατρείων: 8.30’ π.μ.-2 μ.μ. – Διανέμονται 16 νούμερα.

Παρασκευή 2/2: Σπαρτιά.

Δευτέρα 5/2: Πεσσάδα.

Τρίτη 6/2: Κεραμειές.

Παρασκευή 9/2: Κουρκουμελάτα.

Τρίτη 13/2: Σβορωνάτα.

Παρασκευή 16/2: Σπαρτιά.

Τρίτη 20/2: Πεσσάδα.

Τετάρτη 21/2: Κεραμειές.

Πέμπτη 22/2: Κουρκουμελάτα.

Δευτέρα 26/2: Σβορωνάτα.

Τετάρτη 27/2: Σπαρτιά.

Ευχαριστώ,

Νικόλας Μοσχόπουλος,

Γενικός Ιατρός

Τηλ. 69 444 606 69

Ιατρείο Κεραμειών:

26710-69101

Ιατρείο Κουρκουμελάτων: 26710-41217

Ιατρείο Σβορωνάτων:

26710-41220

Ιατρείο Σπαρτιών: –

Ιατρείο Πεσσάδας:

26710-69770

Κέντρο Υγείας Σάμης:

26740-22222