Το γήπεδο Αργοστολίου πήρε άδεια από την Αποκεντρωμένη υπό προϋποθέσεις

Ο γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Δ. Παναγιωτόπουλος

Αδεια λειτουργίας υπό προϋποθέσεις έδωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο Δημοτικό γήπεδο Αργοστολίου «Α. Βεργωτής».

Σε απόφαση που υπογράφει ο ασκών καθήκοντα γ.γ. Αποκεντρωμένης Δ/κησης κ. Διονύσιος Παναγιωτόπουλος, τονίζεται ότι ο πρόβολος των κερκίδων θα παραμείνει αποκλεισμένος από τη χρήση λόγω στατικής ανεπάρκειας, ένα πρόβλημα που είχε εντοπίσει παλαιότερα ο «Η».

Παράλληλα το γήπεδο ποδοσφαίρου κρίνεται ακατάλληλο έως την αποκατάσταση του χλοοτάπητα.

Ειδικότερα στην απόφαση τονίζεται ότι:

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ άδεια λειτουργίας στο γήπεδο “Ανδρέας Βεργωτής” σύμφωνα με το από 28-02-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, διάρκειας δυο (2) ετών, εφόσον ένα μήνα πριν τη λήξη του πρώτου από τη χορήγησή της έτους: α)υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες και β)η ομάδα που αγωνίζεται στην ως άνω εγκατάσταση δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία για τη διενέργεια μόνο αγώνων στίβου υπό τις προϋποθέσεις ότι ο πρόβολος των κερκίδων θα παραμείνει αποκλεισμένος από χρήση, καθόσον μέρος των κερκίδων στον πάνω πρόβολο κρίνεται στατικά ανεπαρκής και χρήζει επισκευών, καθώς και ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανακαίνισης των χρωματισμών στις κερκίδες και επισκευές με νέες επενδύσεις των χώρων υγιεινής με πλακάκια και αλλαγή ειδών υγιεινής, ενώ το γήπεδο ποδοσφαίρου κρίνεται ακατάλληλο έως την αντικατάσταση του χλοοτάπητα, ενώ θα πρέπει να προηγηθεί επιπέδωση και αποκατάσταση του υποστρώματος.

Η απόφαση αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56Α παρ. 7 του Ν.2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπόκειται σε αίτηση θεραπείας εντός μηνός από την κοινοποίησή της σε κάθε ενδιαφερόμενο.

H ίδια απόφαση αναφέρεται και σε έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων της Περ. Εν. Κεφαλληνίας το οποίο διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση στις 28/2/17 με το οποίο η τελευταί́α εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης μόνο για αγώνες στίβου.