Το Διατροφικό επίδομα 24/12

Η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών – Μεταμοσχευμένων για το μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2018, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2671 362703 κ. Ιωάννα Καραδημήτρη.

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ