Το διατροφικό επίδομα

Η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών – Μεταμοσχευμένων για το μήνα ΜΑΙΟ 2018, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Ιουνίου.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2671362703 κ. Καραδημήτρη Ιωάννα.

(Δ/νση Δημόσιας Υγείας και

Κοινωνικής Μέριμνας)