Το επάγγελμα Διαιτολόγου-Διατροφολόγου

Σας ενημερώνουμε ότι, με την έκδοση του Ν.4486/17(ΦΕΚ 115/Α’) άρθρο 46, αντικαθίσταται το άρθρο 4 του Π.Δ 133/2014(ΦΕΚ Α’/213) περί καθορισμού των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου Διατροφολόγου, το οποίο αναφέρει τα εξής:

«Οι κάτοχοι Πτυχίου του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ή του Τμήματος Διατροφής-Διαιτολογίας του Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης (πρώην Τμήμα Διατροφής του Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης) ή του Τμήματος Διατροφής -Διαιτολογίας του Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης (Παράρτημα Σητείας)ή του Τμήματος Διατροφής-Διαιτολογίας του Α.Τ.Ε.Ι Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας),ή ισότιμου της αλλοδαπής, οι οποίοι ασκούσαν το επάγγελμα μέχρι 1.10. 2016 υποχρεούνται να εφοδιαστούν, μέχρι τις 31.12.2017, με την προβλεπόμενη βεβαίωση ότι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος, διαφορετικά δεν θα δύνανται να ασκούν το επάγγελμα. Από 1.1.2018 απαγορεύεται η άσκηση του επαγγέλματος χωρίς την παραπάνω βεβαίωση».

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2671362703 κα. Καραδημήτρη Ιωάννα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ