Το ΚΤΕΛ προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για δημοσίευμα αθηναϊκής εφημερίδας και αναρτήσεις σε σάϊτ

ΑΝΑΚOΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΤΕΛ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε.

Με δημοσίευμα με τίτλο «O Εισαγγελέας πάει ΚΤΕΛ» στο υπ’ αριθμ. 870/17.18.10.2015 φύλλο της εφημερίδας «Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» το οποίο πολύ πρόθυμα (όχι φυσικά με σκοπό την ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού) δημοσιεύσαν συγκεκριμένες ιστοσελίδες [το οποίο προφανώς αποτέλεσε την αιτία αποδιδόμενης σε Υφυπουργό της Κυβέρνησης δήλωσης περί «σκανδάλου ΚΤΕΛ» μετά βεβαιότητας μη έχοντος ιδέα περί των εκκρεμών κατά τα κατωτέρω υποθέσεων!!!] επιχειρείται να εδραιωθεί στο αναγνωστικό κοινό και όχι μόνο πεποίθηση ενοχής των μελών της αιρετής διοίκησης της εταιρίας μας για διάφορες πράξεις μολονότι αυτές είτε διερευνώνται δικαστικά είτε οι αρμόδιες δικαστικές αρχές έχουν διαλύσει με τις αποφάσεις τους την εικόνα που επιδιώκεται να κατασκευασθεί από συγκεκριμένη μικρή ομάδα μετόχων της εταιρίας μας (χρονίως διεκδικούντων τη διοίκηση αυτής) περί ύπαρξης οικονομικών ατασθαλιών κ.λπ..

Το ως άνω δημοσίευμα βρίθει αναληθειών και ψευδών με αυτό επιδιώκεται σκόπιμα να καλλιεργηθεί εικόνα αντίθετη από την πραγματικότητα, ενδεικτικά δε επισημαίνουμε την εντελώς ανακριβή αναφορά στο άρθρο σε δύο αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που δίκασαν σε πρώτο και δεύτερο βαθμό υπόθεση παράβασης της εργατικής νομοθεσίας αποσιωπώντας τόσον το αθωωτικό μέρος της απόφασης του εφετείου για τα τέσσερα από τα πέντε μέλη της διοίκησης όσο και ότι δεν υπήρξε αμετάκλητη καταδίκη μέλους ή μελών της διοίκησης για την υπόθεση αυτή, τη σκόπιμη μη αναφορά του αρθρογράφου στην αμετάκλητη απαλλαγή μας για την υποτιθέμενη και αποκαλούμενη στο άρθρο υπόθεση «παράνομης επιμήκυνσης χιλιομετρικών αποστάσεων», την αποσιώπηση της αμετάκλητης απόρριψης των χρηματικών αξιώσεων των καταγγελλόντων –μετόχων για το υποτιθέμενο «παράνομο τουριστικό γραφείο» από τα οποία από-δεικνύεται ότι του επίμαχου δημοσιεύματος δεν προηγήθηκε έστω στοιχειώδης δημοσιογραφική έρευνα αλλά ο συντάκτης αυτού εντελώς πρόχειρα και μεροληπτικά με σκοπό την διαστρέβλωση της αλήθειας, μη σεβόμενος το τεκμήριο αθωότητος «μετέτρεψε» σε άρθρο τις ανυπόστατες και αβάσιμες αιτιάσεις των αναφερομένων σε αυτό τριών μετόχων της εταιρίας καταγγελλόντων.

Oλοκληρώνοντας κ.κ. της εφημερίδος που φιλοξένησε το ως άνω άρθρο αλλά και των ιστοσελίδων που έσπευσαν να το δημοσιεύσουν, η «παρέμβασης σας» είναι φανερό ότι έχει συγκεκριμένη στόχευση που καθίσταται προφανής μόλις στις πρώτες πέντε γραμμές του επιμάχου άρθρου [όπου μάλιστα γίνεται και αναφορά σε συγκεκριμένο δικαστικό λειτουργό στον οποίο οι καταγγέλλοντες κατά το πρόσφατο παρελθόν ζήτησαν να χρεωθεί κάποια από τις υποθέσεις που καταγγέλλουν με την αιτιολογία ότι χειρίσθηκε και άλλη υπόθεση τους, η εντιμότητα και ακεραιότητα του οποίου (όπως και των λοιπών δικαστικών λειτουργών που χειρίσθηκαν υποθέσεις μας) δεν αμφισβητήθηκε ούτε αμφισβητείτε από εμάς] καθώς έχετε προφανώς την ιδέα ότι, ενόψει και της επικρατούσης αντίληψης, η δυσμενής δημοσιότητα για εμάς με το κατάλληλο χειρισμό μπορεί να έχει επιπτώσεις λόγω του επηρεασμού της κοινής γνώμης και κατ’ ακολουθία όσων θα αποφανθούν για τη βασιμότητα των επίμαχων καταγγελιών, υποκαθιστώντας τις ελλείπουσες στην προκειμένη περίπτωση και αναγκαίες κατά νόμο ενδείξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των μελών της διοίκησης της εταιρίας.

Μετά ταύτα, δεν απομένει άλλο μέσο πλην της προσφυγής στη δικαιοσύνη για τις σε βάρος των μελών της διοίκησης της εταιρίας άνω άδικες πράξεις ζητούμε δε την άμεση ολοκλήρωση της διερεύνησης της αποκαλούμενης στο επίμαχο άρθρο ως «υπόθεσης του αποθεματικού» για την οποία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο επίμαχο άρθρο (καθώς ουδείς από τη διοίκηση της εταιρίας έχει κληθεί προς απολογία από την αρμόδια αρχή) έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ώστε να λάμψει για άλλη μία φορά η αλήθεια.

Αργοστόλι 22.10.2015
Για την Εταιρία
ΚΤΕΛ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε.