Το κόκκινο σκαθάρι …δεν καταλαβαίνει Χριστό

ΤΟ κόκκινο σκαθάρι κατέφαγε τους δύο από τους τέσσερις φοίνικες που βρίσκονται έξω από την Εκκλησία του Δραπάνου και τώρα απειλεί τους άλλους δύο…