Το «μέτρον» στη ζωή μας!

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΙΜΩΤΑΣ
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

ΕΞΥΜΝΟΥΣΑΝ, οι σοφοί μας Πρόγονοι, το «ΜΕΤΡΟΝ» στην ζωήν μας! 

➔ Το «μέτρον»! 

➔ Προέτρεπαν την χρήση του την συχνότατη, προς αποφυγήν οδυνηρότατων εξελίξεων στην ζωήν μας!

ΕΒΛΕΠΑ και άκουγα συζήτηση μεταξύ νεαρών ανθρώπων, έξω από κάποιον χώρον σχολικόν.

ΦΟΡΟΥΣΑΝ μάσκες όλοι τους! Άρρενες και θήλεις!

Φιλικές, χαριτωμένες, παρήγορες Υπάρξεις!

Συζήτηση ωραία, με αστειάκια, με γελάκια, με μικρά ονοματάκια, ιδίου ακριβώς «στυλ», ιδίου λεξιλογίου, ιδίων προσφωνήσεων!

ΑΡΓΟΤΕΡΑ, διεπίστωσα ότι επρόκειτο περί … εκπαιδευτικών και μαθητών! 

ΥΠΑΡΧΕΙ… πρόοδος, μονολόγησα! 

Έτερον… ουδέν!!!