Το μήνυμα του Διευθυντή Α’θμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Αλεξανδράτου

Ο Γιώργος

Για τη νέα σχολική χρονιά που ανατέλλει διαπνεόμαστε από αισιοδοξία και βαθύτατη πεποίθηση ότι θα επιτελέσουμε τα σημαντικά μας καθήκοντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, υπαγωγή στις επιστημονικές αρχές και συνέπεια στην παιδαγωγική δεοντολογία, με στόχο την προαγωγή και βελτιστοποίηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Ως εχέγγυα και σηματωροί της επιτυχίας μας αναφέρονται: οι μεγάλες μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα αλλαγές και καινοτομίες που θεσμοθετήθηκαν και αποτελεσματικά εφαρμόζονται, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, από το Υπουργείο Παιδείας, το στελεχιακό δυναμικό, οι εξαιρετικοί και με άρτια κατάρτιση, εμπειρία και επιστημοσύνη εκπαιδευτικοί, οι γονείς που συμμετέχουν ενεργά, άοκνα και με ευαισθησία στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, οι δομές και οι υπηρεσίες, αλλά και η αμέριστη και άμεση συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στο έργο μας.

Ως Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι βρισκόμαστε σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς όλες οι σχολικές μονάδες και υπηρεσίες αρμοδιότητάς μας λειτουργούν κανονικά. Τη φετινή σχολική χρονιά, πιο έγκαιρα από όλα τα προηγούμενα έτη, τοποθετήθηκαν στα νησιά μας Κεφαλονιά και Ιθάκη για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 49 εκπαιδευτικοί με μόνιμο διορισμό και 61 εκπαιδευτικοί ως αναπληρωτές.

Ως εκ τούτου, με την κοινή προσπάθεια όλων – μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών, στελεχών, δομών και υπηρεσιών, τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, Υπουργείου Παιδείας – και, υιοθετώντας ως βασικές ΑΞΙΑΚΕΣ συνιστώσες των κοινών μας δράσεων τη γόνιμη συνεργασία, την εμπιστοσύνη, τον αλληλοσεβασμό, τη διάθεση προσφοράς και τη βαθιά παιδαγωγική ευθύνη, θα χαράξουμε ΜΑΖΙ την πορεία της φετινής σχολικής χρονιάς.

Εύχομαι ολόψυχα σε μαθητές και μαθήτριες, γονείς και κηδεμόνες, συναδέλφους εκπαιδευτικούς, στελέχη, υπηρετούντες σε συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες:

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

με περίσσεια δύναμη σε όλους/ες,

προκειμένου να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας

και να επιτελέσουμε το σημαντικό μας έργο,

έχοντας υπόψη μας ότι

«Μόνο με το φως της παιδείας

σχεδιάζεται και κερδίζεται ο αγώνας ο καλός

για τον άνθρωπο και την κοινωνία»

Δρ. Γεώργιος Φ. Αλεξανδράτος

Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Κεφαλληνίας και Ιθάκης