Το μεγάλο δίλημμα του Στρατηγού

⦿ Σε δίλημμα βρέθηκε ο Στρατηγός Παναγιώτης Φιλίππου, καθώς σήμερα ως υποψήφιος δ.σ. του Γνήσιου έπρεπε να παραβρεθεί στο Περοκέ, ή στην εκδήλωση του αγαπητού Προέδρου, ο οποίος, παρουσιάζει το βιβλίο του (6.30 μ.μ.) στη Βιβλιοθήκη.

⦿ Οπότε, όταν κάποιος φίλος του Στρατηγού τον ρώτησε στο PREMIER, τώρα τι θα κάνεις; -Α, απάντησε ο Παναγιώτης, στον Πρόεδρο θα πάω οπωσδήποτε!..

Ιβάν