Το …πολύπαθο έργο του Κολυμβητηρίου

Το έργο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» είναι πολύπαθο. Τώρα θα μου πείτε και ποιο έργο της Δημοτικής Αρχής δεν είναι πολύπαθο; Και θάχετε δίκιο, αλλά λέμε τούτη τη φορά να επικεντρωθούμε στο γνωστό έργο του Κολυμβητηρίου, που μέχρι να παραδοθεί, Σύλλογοι, Φορείς και Αθλητές έφτυσαν αίμα.

Το έργο υποβλήθηκε για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013 αρχικά, στα τέλη του 2012 με προϋπολογισμό 335.319.07 ευρώ.

31/1/2013, ο τότε περιφερειάρχης Σπύρος Σπύρου, απορρίπτει την αίτηση για καθαρά τυπικούς λόγους.

Η Δημοτική Αρχή καταθέτει εκ νέου πρόταση μετά από …ένα χρόνο στις 20/12/2013 και στις 10/4/2014 εντάσσεται το έργο με προϋπολογισμό 392,180.09 ευρώ.

Το έργο δημοπρατείται μετά από …δέκα μήνες στις 10/2/2015 και για διάφορους λόγους …επαναδημοπρατείται στις 4/8/2015. Ο διαγωνισμός βγαίνει άγονος(!) και η νέα δημοπρασία γίνεται στις 3/9/2015.

Η σύμβαση με τον εργολάβο (επιτέλους!) γίνεται στις 18/12/2015 (τρία χρόνια από την αρχική πρόταση!) με χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών μόνο 90 ημερολογιακές ημέρες (17/3/2016 ) στο ποσόν των 206.203,52 ευρώ.

Όμως στις 17/3/2016 αντί να παραδοθεί το έργο, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κάνει διακοπή εργασιών (!) γιατί «δεν έχει εξοφληθεί ο 1ος Λογαριασμός (προκαταβολή), ποσού 8.382,26 ευρώ», ο οποίος είχε υποβληθεί τέσσερεις ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης (22/12/2015) και οποίος τελικά πληρώνεται μετά από …δέκα μήνες στις 17/10/2016, οπότε και ο εργολάβος κάνει άρση της διακοπής των εργασιών!

Μάλιστα, σωστά διαβάσατε!

8 χιλιάρικα κάνανε να πληρωθούνε από την άξια, ικανή και αποτελεσματική Δημοτική Αρχή …ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ!

Ακόμη και αν για κάποιο (υποθετικό) λόγο, που δεν έχει εξηγηθεί δημοσίως, ευθύνεται η Περιφέρεια που για 8 χιλιάρικα καθυστερούσε το έργο, η Δημοτική Αρχή δεν μπορούσε να τα βρει από δικά της έστω έσοδα;

Παρ’ όλα αυτά, ο εργολάβος συνεχίζει τις εργασίες και στις 15/11/2016 πληρώνεται 108.171,65 ευρώ.

Και στις 24/2/2017 έρχεται …η «καρπαζιά».

Με απόφασή του ο περιφερειάρχης Θόδωρος Γαλιατσάτος …ανακαλεί την απόφαση ένταξης του έργου!

Ο λόγος: «Η ανάκληση γίνεται μετά την διαπίστωση από τα στοιχεία, της έως σήμερα υλοποίησης, ότι το έργο δεν ολοκληρώθηκε έως 31/12/2015»!

Η απόφαση αυτή είναι κόλαφος για την Δημοτική Αρχή, αφού ένα έργο που ήθελε 90 ημέρες να γίνει «το λιβάνιζε» για τέσσερα ολόκληρα χρόνια, από τα τέλη του 2012 που πρωτοέγινε αίτηση ένταξης μέχρι τις αρχές του 2017 που ανακλήθηκε η ένταξή του!

Όμως το «δώρο» για την Δημοτική Αρχή φάνηκε νάρχεται, όχι εξ ουρανού, αλλά από τον Θόδωρο τον Γαλιατσάτο, ο οποίος τρεις ημέρες πριν να ανακαλέσει την απόφαση ένταξης …δημοσίευσε φωτογραφική πρόσκληση για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 του έργου του κολυμβητηρίου Αργοστολίου.

Πράγματι, στις 28/2/2017 με την 40/2017 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο προτείνει την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό 207.879,97.

Κι ενώ το έργο τελειώνει και παραδίνεται σε λειτουργία στις 10/4/2017, στις 30/3/2017 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει με την 100/2017 απόφασή του την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, ο οποίος είναι και ο τελικός, αφού «στην ουσία το έργο έχει ολοκληρωθεί και εκκρεμεί η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου», όπως λέει η απόφαση και μάλιστα δίνονται και 20 ημέρες παράταση έως τις 12/2/2017 στην εργολαβία.

Το «καλλίτερο» το αφήσαμε για το τέλος.

Αν και έχουν περάσει τέσσερεις μήνες από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να προταθεί για ένταξη το έργο στο ΕΣΠΑ και σε κάθε περίπτωση 3 ½ μήνες από τις 15/3/2017 ημερομηνία λήξης υποβολής της πρότασης ...ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ από τον περιφερειάρχη Θόδωρο Γαλιατσάτο ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ! Ούτε στον δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας «πίνακα ενταγμένων έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με ημερομηνία αναφοράς 21/6/2017» δεν υπάρχει, αλλά ούτε και στην επίσημη ιστοσελίδα των έργων του ΕΣΠΑ.

Τι συμβαίνει, μόνο η Περιφερειακή και η Δημοτική Αρχή γνωρίζουν…

Και σίγουρα υπάρχει ένα ερώτημα: Ποιος θα πληρώσει «το μάρμαρο» αν δεν ενταχθεί τελικά το έργο;

Και εν προκειμένω «το μάρμαρο» είναι τα 207.879,97 ευρώ!

Από τα οποία, ναι μεν έχουν πληρωθεί 116.553,91 ευρώ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και οφείλονται ακόμη 91.36,06 ευρώ, αλλά τι θα συμβεί αν τελικά το έργο μείνει στο «ράφι» και δεν ενταχθεί;

Ποιος θα πληρώσει τελικά «το μάρμαρο» των 207.879,97 ευρώ;

Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι απίθανο να επαναληφθεί ό,τι και με το έργο «Αναβάθμιση φωτισμού κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για εξοικονόμηση ενέργειας» όπου λόγω «ικανότητας» της Δημοτικής Αρχής χάθηκαν τα 64.654,95 ευρώ της κρατικής επιχορήγησης και ο Δήμος υποχρεώθηκε με δικαστική απόφαση να τα πληρώσει από δικά του έσοδα!