Το πρόγραμμα της Πανηγύρεως στα Κηπούρια

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας καί ἡ Διοικούσα – Διαχειριστική Ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κηπουραίων ἀνακοινώνουν στά Μέλη τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ὃτι ἡ Πανήγυρις τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 14 Σεπτεμβρίου 2018 τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κηπουραίων θά πραγματοποιηθεῖ, μέ Ἱερά Ἀγρυπνία τήν Πέμπτην ἑσπέρας 13 Σεπτεμβρίου, στό Καθολικό τῆς Μονῆς. Ἒναρξις ὣρα 8:00μ.μ.

Τό πρόγραμμα τῆς Πανηγύρεως ἒχει ὡς ἐξῆς:

Πέμπτη 13/09/2018 Ἑσπέρας ὣρα 20:00μ.μ. Μέγας Ἑσπερινός.

ὣρα 22:15μ.μ. Ὂρθρος καί ἐν συνεχεία ἡ Ὓψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

ὣρα 23:50μ.μ. ἒναρξις Θ. Λειτουργίας.

Παρασκευή 14/09/2018 ἀπό ὣρα 10:00π.μ. ἓως καί 13:00μ.μ. ἡ

Ἱερά Μονή θά εἶναι ἀνοιχτή.

ὣρα 19:00μ.μ. Ἑσπερινός καί ἀκολουθία χαιρετισμῶν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ