Το πρόγραμμα του ιατρού Κεραμειών

Το πρόγραμμα του αγροτικού ιατρού Κεραμειών για το μήνα Οκτώβριο 2018 έχει ως εξής:

Παρασκευή 5 ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ 8 π.μ.-3 μ.μ.

Δευτέρα 8 ΛΗΞΟΥΡΙ 8 π.μ.-3 μ.μ.

Τρίτη 9 ΛΗΞΟΥΡΙ 8 π.μ.-3 μ.μ.

Τετάρτη 10 ΠΕΣΣΑΔΑ 8 π.μ.-3 μ.μ.

Πέμπτη 11 ΛΗΞΟΥΡΙ 8 π.μ.-3 μ.μ.

Παρασκευή 12 ΛΗΞΟΥΡΙ 8π.μ.-3 μ.μ. 6 μ.μ.-9 μ.μ.

Δευτέρα 15 ΛΗΞΟΥΡΙ 8π.μ.-3 μ.μ.

Τρίτη 16 ΚΕΡΑΜΕΙΕΣ 8π.μ.-3 μ.μ.

Τετάρτη 17 ΣΠΑΡΤΙΑ 8 π.μ.-3 μ.μ.

Πέμπτη 18 ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΑΤΑ 8 π.μ.-3 μ.μ.

Παρασκευή 19 ΛΗΞΟΥΡΙ 8 π.μ.-3 μ.μ.

Δευτέρα 22 ΛΗΞΟΥΡΙ 8π.μ.-3 μ.μ.

Τρίτη 23 ΛΗΞΟΥΡΙ 8π.μ.-3 μ.μ.

Τετάρτη 24 ΛΗΞΟΥΡΙ 8π.μ.-3 μ.μ.

Πέμπτη 25 ΛΗΞΟΥΡΙ 8π.μ.-3 μ.μ.

Παρασκευή 26 ΛΗΞΟΥΡΙ 8π.μ.-3 μ.μ. 6 μ.μ.-9 μ.μ.

Δευτέρα 29 ΛΗΞΟΥΡΙ 8π.μ.-3 μ.μ.

Τρίτη 30 ΛΗΞΟΥΡΙ 8π.μ.-3 μ.μ.

Τετάρτη 31 ΛΗΞΟΥΡΙ 8π.μ.-3 μ.μ.