Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη κ. Δημητρίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ OKTΩΒΡΙΟΥ 2023 ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 • ΚΥΡΙΑΚΗ 1/10

Ἀργοστόλιον

Ἱ.Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος Ὂρθρος-Θ. Λειτουργία 08:15 π.μ.

 • ΠΕΜΠΤΗ 5/10

Ξενoδ. Mediterranee: Ἱερατική Σύναξις Ἱερέων-Πρεσβυτερῶν 10:00 π.μ.-13:00 μ.μ.

 • ΣΑΒΒΑΤΟ 7/10

Ἀργοστόλιον

Ἱ. Μητροπ. Ναός Ὂρθρος-Θ. Λειτουργία 07:30 π.μ.

 • ΚΥΡΙΑΚΗ 8/10

Ἀργοστόλιον

Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν Ὂρθρος-Θ. Λειτουργία 08:15 π.μ.

 • ΔΕΥΤΕΡΑ 9/10

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

 • ΤΡΙΤΗ 10/10

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

 • ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

 • ΠΕΜΠΤΗ 12/10

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/10

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

 • ΚΥΡΙΑΚΗ 15/10

ΑΘΗΝΑ

(Ἱ. Μητροπ. Ναός Ἀθηνῶν)

 • ΤΡΙΤΗ 17/10

Ἂφιξις Ἀρχ. Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου

 • ΠΕΜΠΤΗ 19/10

ΕΣΠΕΡΑΣ

Ἱ. Μ. Ἁγ. Γερασίμου Μέγας Ἐσπερινός 08:30 μ.μ.

 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/10

Ἱ. Μ. Ἁγ. Γερασίμου Ὂρθρος-Θ. Λειτουργία 07:30 π.μ.

Ἱερά Λιτανεία 11:00 π.μ.

 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/10

ΕΣΠΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΝ

Ἱ. Ν. Ἁγ. Γερασίμου Παράκλησις-

Ἱερά Λιτανεία 05:00 μ.μ.

 • ΣΑΒΒΑΤΟ 21/10

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ

Μητροπολιτικός Ναός Ὂρθρος-Θ. Λειτουργία 07:45 π.μ.

Ἑορτή Ἀστυνομίας-

Δοξολογία 10:30 π.μ.

 • ΚΥΡΙΑΚΗ 22/10

Ἱ. Μ. Ἁγ. Γερασίμου Ὂρθρος-Θ. Λειτουργία 08:00 π.μ.

 • ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10

ΕΣΠΕΡΑΣ ΤΡΩΪΑΝΝΑΤΑ

Μ. Ἑσπερινός 07:30 μ.μ.

 • ΠΕΜΠΤΗ 26/10

Ἱ. Μ. Ἁγ. Γερασίμου

(Ἀντιμήρι) Ὂρθρος-Θ. Λειτουργία 08:00 π.μ. & Ἱερά Λιτανεία

 • ΣΑΒΒΑΤΟ 28/10

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ

Μητροπολιτικός Ναός

Ἐθνική Ἑορτή Ὂρθρος- Θ. Λειτουργία 08:00 π.μ.

Δοξολογία 10:15 π.μ.

 • ΚΥΡΙΑΚΗ 29/10

ΣΑΜΗ Ὂρθρος-Θ. Λειτουργία 08:15 π.μ.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ