Το τοπικό Επιμελητήριο στην Καστοριά

Στην Καστοριά πραγματοποιήθηκε η 3η τεχνική συνάντηση του EXTRO-CULT το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, με οικοδεσπότη τον Όμιλο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καστοριάς, «Μύησις» και με τους εκπροσώπους των υπόλοιπων εταίρων, το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, που είναι και ο επικεφαλής εταίρος του Προγράμματος, το «Θέατρο τση Ζάκυνθος», τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων και το Κέντρο Οικονομικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων Τιράννων.

Στο πλαίσιο του έργου, «Enhancement Extroversion on Culture, Folkloric and Gastronomic Tourism», (Ενίσχυση, Εξωστρέφεια στον Πολιτισμό, Λαογραφικό και Γαστρονομικό Τουρισμό) του προγράμματος Interreg-IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι δράσεις για τη συνέχιση του έργου, ανταλλάχτηκαν απόψεις και εμπειρίες για βέλτιστες πρακτικές και έγινε απολογισμός και αξιολόγηση των μέχρι τώρα εκδηλώσεων και δράσεων όλων των εταίρων.

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τις δράσεις που θα πραγματοποιήσει το 2020, το οποίο έτυχε μεγάλης αποδοχής από τους υπόλοιπους εταίρους. Στα πλαίσια του Προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια, που θα απευθύνονται και σε επαγγελματικούς κλάδους που άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με το τουρισμό.

Οι εταίροι του Προγράμματος ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 14 Μαρτίου 2020, όπου θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση στην Κεφαλονιά.