Το Χειμωνικό ένα εγκλημα περιβαλλοντικό και οικολογικό

Ο τ. δημαρχος Βασίλης Ρουχωτάς εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Έχουν περάσει 44 μήνες από την κατάρρευση της γέφυρας στη θέση ΧΕΙΜΩΝΙΚΟ επί της επαρχιακής οδού Αργοστολίου-Φισκάρδου και ακόμη η γέφυρα δεν έχει αρχίσει να κατασκευάζεται.

Σημειωτέον ότι η ημερομηνία παράδοσης του  έργου ήταν η 1η Μαΐου 2024 (ΑΔΑ 6ΠΕΞ465ΧΘΞ-ΓΧ3).

Σήμερα ανακοινώθηκε από τον Αστυνομικό Διευθυντή Κεφαλληνίας η παράταση της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της επαρχιακής οδού Αργοστόλι Φισκάρδο λόγω συνεχιζόμενων εργασιών στην θέση ΧΕΙΜΩΝΙΚΟ μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2024.

Κανείς όμως μέχρι τώρα δεν έχει ανακοινώσει το πέρας της κατασκευής της γέφυρας και των συμπαρομαρτούντων εργασιών.

Εκτιμώ ότι κανείς αρμόδιος δεν γνωρίζει το ακριβές πέρας των εργασιών με πιθανολογούμενη   αιτία προβλεπόμενες ίσως καθυστερήσεις στις πληρωμές των λογαριασμών.

Ούτως εχόντων των πραγμάτων η οικονομική ζημία στο τουριστικό προϊόν του Νησιού αλλά και στην ζωή των κατοίκων έχει συντελεσθεί ανεπανόρθωτα.

Παράλληλα ένα περιβαλλοντικό έγκλημα έχει συντελεσθεί στην περιοχή του χειμωνικού που το βαρύτατο και απεχθές αποτύπωμα του θα στοιχειώνει την Κεφαλονιά στο διηνεκές!!!

ΑΡΜΟΔΙΟ-ΑΝΕΥΘΥΝΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για το έργο και το τετελεσμένο ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ είναι αποκλειστικά:

  • Η Περιφερειακή Αρχή της κ. ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ως κύριος του έργου (και κατά νόμον προϊσταμένη αρχή και επιβλέπουσα υπηρεσία για την κατασκευή της γέφυρας) η οποία ΟΥΔΟΛΩΣ ασχολήθηκε με το έργο
  • Το Υπουργείο Υποδομών για την λύση την οποία επέλεξε και την τεράστια καθυστέρηση στην κατασκευή της γέφυρας

Το περιβαλλοντικό έγκλημα στο οποίο αναφέρομαι είναι οι τεράστιες εκσκαφές εκατέρωθεν της  γέφυρας οι οποίες σε πολλά σημεία ξεπερνούν τα 20 μέτρα ύψος και εκτείνονται σε μήκος πάνω από 200 μ., καθώς και το μερικό μπάζωμα των πρανών και της παραλίας ΑΣΠΡΟΣ ΓΥΑΛΟΣ του Αγκώνα.

Σημειωτέον ότι για το έργο δεν έχει δοθεί έγκριση από την Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας (όπως με επληροφόρησε η αρμόδια Διευθύντρια) και κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (όταν για την κατασκευή ακόμη και κοτετσιού οι μελέτες αυτές αποτελούν προαπαιτούμενο).

Συνεπακόλουθα των ανωτέρω η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ως κύριος του έργου), το Υπουργείο Υποδομών (ως προϊσταμένη Αρχή και επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου), και ο τοπικός βουλευτής ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, οφείλουν να δώσουν απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Γιατί αμέσως μετα την κατάρρευση της γέφυρας στις 20 Σεπτεμβρίου 2020 (λογω του ΙΑΝΟΥ) δεν ανατέθηκε από την Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ η εκπόνηση της μελέτης της γέφυρας και εν συνεχεία η κατασκευή της σύμφωνα με το αρθρο 32γ του Ν 4412/2016, διαδικασία ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΝΟΜΙΜΗ ταχύτατη και σαφέστατα οικονομικότερη;
  • Είναι νόμιμος ο τρόπος με τον όποιο εκτελείται από το Υπουργείο το έργο μέσω Συμπληρωματικής Σύμβασης;
  • Αφού δεν υπήρχε κανένα κυκλοφοριακό πρόβλημα όλα τα χρόνια λειτουργίας της γέφυρας, ποιοι λόγοι επέβαλλαν την μετακίνηση της σε άλλη θέση προς το βουνό;
  • Με δεδομένο ότι η μελέτη του έργου κόστισε 186.339,76 ευρώ, γιατί δεν εκπονήθηκε έστω μία εναλλακτική μελέ,τη ακόμη και σε επίπεδο αναγνωριστικής, προκειμένου να αποφευχθεί το τεράστιο οικολογικό έγκλημα που συντελέσθηκε στην περιοχή;
  • Με την εμπειρία της θεμελίωσης της γέφυρας στην περιοχή του ΧΑΝΔΑΚΑ επί πασάλων, γιατί δεν προβλέπεται ο ίδιος τρόπος θεμελίωσης και της γέφυρας στο ΧΕΙΜΩΝΙΚΟ;
  • Πώς αντιστρέφεται η ζημία στον τουρισμό και στην οικονομική και κοινωνική ζωή των συμπολιτων;

Εν αναμονή απαντήσεων τοπικών αξιωματούχων και παραγόντων του τουρισμού διερωτώμαι εν τέλει αν υπάρχουν δομές και αρμόδιοι στον τόπο μας που προστατεύουν το δημόσιο χρήμα και το περιβάλλον.

Ληξούρι 31 Μαΐου 2024
Βασίλης Γρ. Ρουχωτάς