Το ωράριο του ΚΕΠ Αργοστολίου

Ενημερώνουμε ότι το Κ.Ε.Π Αργοστολίου, λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο.

Κατόπιν του αρ. ΔΑΔ/Φ.5/23/44371/19.12.2019 εγγράφου του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του αρ. 409/τεύχος Β’/12.2. 2020 ΦΕΚ, καθορίστηκαν οι ώρες εισόδου κοινού στα Κ.Ε.Π που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, όπως παρακάτω:

Ωρες εισόδου κοινού:

Από Δευτέρα ως και Παρασκευή από 8.00 π.μ  έως 7.30 μ.μ και το Σάββατο από 8.00 π.μ έως 1.30 μ.μ.

Ο Αντιδήμαρχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ