Τρία πουλάκια κάθονται στον ΟΚΑΠ. Λειτουργεί νόμιμα;

Θ. Μιχαλάτος

Καχύποπτους και για τα ελάχιστα

μας έχει κάνει

ο Θεόφιλος…

Στο τελευταίο Δ.Σ. Αργοστολίου μεταξύ των άλλων συζητήθηκε και το θέμα «Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Συνδέσμου «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Κεφαλληνίας», με εισηγητή τον Πρόεδρο του ΟΚΑΠ Μιχάλη Μοσχονά.

Το θέμα ακούγεται τυπικό και ως περίπου τέτοιο ψηφίστηκε από το σύνολο των μελών του Δ.Σ.

Όμως έχει καταφέρει ο Θεόφιλος και μας έχει κάνει καχύποπτους ακόμα και για τα ελάχιστα, οπότε και είπαμε να ψάξουμε το θέμα και δυστυχώς …επαληθευτήκαμε!

Μόνο τυπικό δεν είναι (ήταν) το θέμα και αποδεικνύει γι’ άλλη μία φορά το πόσο ανίκανη και μαζί επικίνδυνη είναι η δημοτική αρχή Μιχαλάτου!

Ο ΟΚΑΠ των τριών Δήμων

Ας το πιάσουμε όμως από την αρχή το θέμα. Με το νόμο 4600/2019 με τον οποίο επήλθε η διάσπαση του Δήμου Κεφαλλονιάς, προβλέπονταν η αυτοδίκαιη μετατροπή του ΟΚΑΠ σε Σύνδεσμο των νέων Δήμων Αργοστολίου, Ληξουρίου και Σάμης.

Και για να μην το πολυλογούμε, ο ΟΚΑΠ συστάθηκε με αποφάσεις των τριών Δημοτικών Συμβουλίων και μάλιστα στις 6/5/2020 δημοσιεύτηκε η συστατική πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Τα δύο χρόνια ζωή του ΟΚΑΠ τελείωσαν

και όμως λειτουργεί…

Στη συστατική πράξη λοιπόν του ΟΚΑΠ και στο άρθρο 2 ρητά αναφέρεται:

«Η διάρκεια του Συνδέσμου ορίζεται σε δύο (2) έτη, με δυνατότητα, είτε παράτασης της διάρκειας, είτε πρόωρης λύσης του με νέες αποφάσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων και επίσης με δυνατότητα, είτε παύσης της λειτουργίας του Συνδέσμου ως Διαδημοτικού, είτε αποχώρησης τινός των συμμετεχόντων νέων Δήμων, εντός δύο (2) ετών από την έναρξη λειτουργίας τους».

Σύμφωνα λοιπόν με την συστατική πράξη του ΟΚΑΠ, οι Δήμοι όφειλαν μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2021 που έκλειναν τα δύο χρόνια της λειτουργίας τους να αποφασίσουν αν θα αποχωρήσουν ή όχι από αυτόν.

Ο μόνος Δήμος λοιπόν από τους τρεις της Κεφαλονιάς που πήρε απόφαση εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας (1η Σεπτεμβρίου 2021) ήταν του Ληξουρίου στις 30 Αυγούστου, αλλά η απόφαση αποχώρησης δεν πήρε την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία και το Δ.Σ., επανήλθε, αλλά εκτός της προθεσμίας των δύο ετών στις 27 Σεπτεμβρίου και εκτός αυτού, πάλι η σχετική απόφαση δεν πήρε την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία.

Για τον Δήμο Σάμης δεν μπορέσαμε να αντλήσουμε πληροφορίες.

Δήμος Αργοστολίου

…«τρία πουλάκια κάθονται»

και για τον ΟΚΑΠ!

Ομως ο Δήμος Αργοστολίου με πλήρεις υπηρεσίες, αντιδημαρχέους, συμβούλους, γραμματείς και φαρισαίους …τα έκανε (ως συνήθως) «θάλασσα»!

Καταρχήν ο πρόεδρος του ΟΚΑΠ και δημοτικός σύμβουλος Αργοστολίου Μιχάλης Μοσχονάς στέλνει επιστολή με την ένδειξη «εξαιρετικά επείγον» στους τρεις δημάρχους …εκπρόθεσμα και σχεδόν μετά από τρεις μήνες στις 22 Νοεμβρίου!

Και παρ’ όλα αυτά, μπαίνει για συζήτηση και απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο …μετά από ένα μήνα στις 20 Δεκεμβρίου κι ενώ εν τω μεταξύ έχει συνεδριάσει σε τακτική συνεδρίαση στις 29 Νοεμβρίου!!!

Αυτό θα πει αποτελεσματικότητα!!!

Άλλη μία απόδειξη πως μιλάμε για μια Δημοτική Αρχή …«τρία πουλάκια κάθονται»!!!

Λειτουργεί νόμιμα ο ΟΚΑΠ;

Επί της ουσίας τώρα υπάρχουν ερωτηματικά κατά πόσο λειτουργεί νόμιμα ο ΟΚΑΠ μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2021, όταν νόμιμη απόφαση έχει ληφθεί μόνο από τον Δήμο Ληξουρίου, μη νόμιμη από τον Δήμο Αργοστολίου και άγνωστο από τον Δήμο Σάμης!

Θα απαντήσει κανείς, ή …όλα στον αυτόματο;

Υστερόγραφο

Με την ευκαιρία.

Με την πολύπαθη ΚΕΔΗΚΕ τι γίνεται;

Υπάρχει στα χαρτιά, μέχρι πότε;

Ο Δήμος Αργοστολίου θα δημιουργήσει τον δικό του Πολιτιστικό Οργανισμό, όπως προεκλογικά είχε υποσχεθεί ο Θεόφιλος, ή έχουμε άλλη μία ανεκπλήρωτη υπόσχεση;

ΚΟΣΜΟ-ΠΟΛΙΤΗΣ