Τρία χρόνια σε προκάτ οικίσκους παραμένει το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ληξουρίου

* Πυροσβεστική Ενωση Υπαλλήλων Σώματος Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας έστειλε στον δήμαρχο Αλέξανδρο Παρίση την ακόλουθη επιστολή:
Κύριε Δήμαρχε
Όπως γνωρίζετε οι καταστρεπτικοί σεισμοί που έπληξαν το νησί της Κεφαλονιάς το Γενάρη του 2014, προκάλεσαν, εκτός των άλλων, υλικές ζημιές στο κτίριο που στεγαζόταν το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ληξουρίου.
Μέχρι και σήμερα, το Π.Κ. Ληξουρίου στεγάζεται σε οικίσκους προκάτ, που στήθηκαν στην παραλία της πόλης του Ληξουρίου, σε χώρο που λειτουργούσε ως γήπεδο ποδοσφαίρου. Oι συνάδελφοι, που υπηρετούν στην παραπάνω υπηρεσία, αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα στην διαβίωσή τους (τρωκτικά, σκόνη, λάσπες και δυνατοί άνεμοι τον χειμώνα κ.α.) με ενδεχόμενες συνέπειες στην υγεία και την ασφάλεια τους, αλλά και στην απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Κύριε Δήμαρχε
Έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια και παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις, δεν έχει πραγματοποιηθεί η μετεγκατάσταση του Π.Κ. Ληξουρίου, σε κτιριακές εγκαταστάσεις που θα εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των συναδέλφων.
Η τριετής αυτή στασιμότητα, σε συνδυασμό με την επικείμενη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών στο Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και η εφαρμογή πολιτικών που καταργούν δομές κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, μας δημιουργούν επιπλέον ανησυχίες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Πυροσβεστικού Κλιμακίου στο Ληξούρι.
Με βάση τα προαναφερόμενα, ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών σας ζητάμε:
* Να μας ενημερώσετε για το ποιές ενέργειες έχετε κάνει μέχρι σήμερα, αλλά και ποιες ενέργειες θα κάνετε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, για την άμεση μετεγκατάσταση του Π.Κ. Ληξουρίου, σε κτίριο που να εξασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις για την υγεία και την ασφάλεια των συναδέλφων.
* Να μας ενημερώσετε για το ποιές ενέργειες θα κάνετε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Κλιμακίου για την πυρασφάλεια του λαού της περιοχής και της προστασίας του δασικού πλούτου.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Δυτικής Ελλάδας
Σπυρίδων Ζαμπάτης
Tηλ. επικοινωνίας: 6931181318.
Κοιν/ση: 1) Επικεφαλείς Παρατάξεων Δημοτικού Συμβουλίου
2) Κο Περιφερειάρχη Ιουνίων Νήσων Γαλιατσάτο Θεόδωρο
3) Κο Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Δρακουλόγκωνα Παναγή
4) Επικεφαλείς Παρατάξεων Περιφερειακού Συμβουλίου
5) Κο Διοικητή Π.Υ. Περ/ρειας Ιονίων Νήσων
Γεωργακόπουλο Ευθύμιο
6) Κο Διοικητή Π.Υ. Αργοστολίου Σολδάτο Βασίλειο
7) Ε.Υ.Π.Σ. Δ. Ελλάδας και μέλη της
8) Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς και Ιθάκης
9) Τοπικούς Φορείς και Μ.Μ.Ε.