Τρεις πλωτές εξέδρες στα νησιά μας

Νέες πλωτές εξέδρες εγκρίθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, προς τοποθέτηση σε θαλάσσιες περιοχές της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, αποφάσισε την Τοποθέτηση πλωτής εξέδρας συνολικής επιφάνειας  29,55 τ.μ. στη θαλάσσια περιοχή Κιονίου Ιθάκης, για λογαριασμό του κ. Πάντου Κωνσταντίνου του Ιωάννη.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Λιμένωνενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας 12,50 τ.μ. στη θαλάσσια περιοχή “Λυγιά” Φάρσων Κεφαλονιάς για εποχιακή χρήση, για λογαριασμό της Τοπικής Κοινότητας Φάρσων δια του νόμιμου εκπροσώπου της κ. Βασίλειου Βουτσινά.

Τέλος, η Γενική Γραμματεία Λιμένων ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας 15 τ.μ. στη θαλάσσια περιοχή Αντίσαμος Δημοτικής Ενότητας Σάμης κατόπιν αίτησης της ενδιαφερόμενης κας Παναγιώτας Αντωνάτου του Διονυσίου, με σκοπό την εξυπηρέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.