Τριπλό Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα 3 μ.μ., 8 μ.μ. και 10.30 μ.μ. (Έκτακτο Δ.Σ. για την ΔΕΥΑΚ)

Γ. Αλυσναδράτος

Τριπλό Δημοτικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί σήμερα και ώρες 3 μ.μ. 8 μ.μ. και 10.30μ.μ. για την εγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου Κεφαλονιάς (α’ συνεδρίαση), εγκρίσεις πινάκων στοχοθεσιών, προϋπολογισμούς Οργανισμών (β’ συνεδρίαση) και την ΔΕΥΑΚ.

Ειδικότερα τα θεματα της Ημερήσιας Διάταξης εχουν ως εξής:

Α’ Συνεδρίαση

 1. Εγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Κεφ/νιάς (Ο.Κ.Α.Π.) οικ. ετους 2018.

Εις.: Πρόεδρος ΟΚΑΠ κος Γ. Παπαναστασάτος.

 1. Εγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Κεφ/νιάς (Ο.Κ.Α.Π.) 2018 και ενταξή του στο Ολοκληρωμενο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς ετους 2018.

Εις.: Πρόεδρος ΟΚΑΠ κος Γ. Παπαναστασάτος.

 1. Εγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου» οικ. ετους 2018.

Εις.: Πρόεδρος Δημ. Γηροκομείου κος Γ. Αποστολάτος

 1. Εγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου» οικ. ετους 2018 και ενταξή του στο Ολοκληρωμενο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς ετους 2018.

Εις.: Πρόεδρος Δημ. Γηροκομείου κος Γ. Αποστολάτος.

5.Εγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κεφαλληνίας – Ιθάκης» οικ. ετους 2018.

Εις.: Α/Πρόεδρος Μ. Φ. Ι. Κ. & Ι. κ. Γερ. Αποστολάτος.

 1. Εγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κεφαλληνίας – Ιθάκης» οικ. ετους 2018 και ενταξή του στο Ολοκληρωμενο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς ετους 2018.

Εις.: Α/Πρόεδρος Μ. Φ. Ι. Κ. & Ι. κ. Γερ. Αποστολάτος

 1. Εγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ. ετους 2018 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Κεφ/νιάς (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.).

Εις.: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κος Α. Κωνσταντάκης.

 1. Εγκριση προϋπολογισμού οικ. ετους 2018 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Κεφ/νιάς (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.).

Εις.: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κος Α. Κωνσταντάκης.

 1. Εγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Κεφ/νιάς (Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.) οικ. ετους 2018 και ενταξή του στο Ολοκληρωμενο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς ετους 2018.

Εις.: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κος Α. Κωνσταντάκης.

 1. Εγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας – Ιθάκης» οικ. ετους 2018.

Εις.: Πρόεδρος του Δ. Λ. Τ. Κ. και Ι. κ. Α. Μοσχονάς.

 1. Εγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας – Ιθάκης» οικ. ετους 2018 και ενταξή του στο Ολοκληρωμενο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς ετους 2018.

Εις.: Πρόεδρος του Δ. Λ. Τ. Κ.&Ι. κ. Α. Μοσχονάς.

 1. Εγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ε.Δ.Α.Κ.Ι Α.Ε. Ο.Τ.Α.) οικ. ετους 2018 και ενταξή του στο Ολοκληρωμενο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς ετους 2018.

Εισ.: Πρόεδρος κος Δ. Κοκκόσης.

Β’ Συνεδρίαση

 1. Εγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. ετους 2018 (αριθμ. 311/2017 και 320/2017 αποφάσεις Οικ. Επιτροπής).

Εισ.: Α/ Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή.

 1. Εγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Κεφ/νιάς οικ. ετους 2018 και ενταξή του στο Ολοκληρωμενο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κεφ/νιάς οικ. ετους 2018 (αριθμ. 321/2017 απόφαση Οικ. Επιτροπής).

Εισ.: Α/ Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή.

Ο Πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ