Τριπλό Δ. Συμβούλιο σήμερα

Τριπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου θα έχουμε σήμερα το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), με κυρίαρχη την πρώτη (4η Ειδική Συνεδρίαση-5 μ.μ.) με θέμα την έγκριση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.

Εισηγητής θα είναι ο δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος.

Στη συνέχεια, το Σώμα θα συνεδριάσει (5η Ειδική Συνεδρίαση-7 μ.μ.) με τρία θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1) Έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Αργοστολίου οικονομικού έτους 2020 και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Αργοστολίου οικονομικού έτους 2020 (αριθμ.18/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). Εισηγητής: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος.

2) Ένταξη Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου οικονομικού έτους 2020 στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Αργοστολίου οικονομικού έτους 2020 (αριθμ. 15/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). Εισηγητής: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος.

3) Έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ε.Δ.Α.Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α.) οικονομικού έτους 2020 και ένταξή του στο ΟΠΔ Δήμου Αργοστολίου οικονομικού έτους 2020. Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΔΑΚΙ Αργύρης Γαβριελάτος.

Τέλος, στις 8 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει (6η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση), με επτά θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Αποδοχή Μελέτης «Εργασίες Τοποθέτησης Συνθετικού Χλοοτάπητα και λοιπές εργασίες Ανακαίνισης γηπέδου Διλινάτων». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών: Διονύσιος Μινέτος. Το θέμα χαρακτηρίζεται επείγον λόγω καταληκτικής ημερομηνίας ένταξής του για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ μέχρι 28/02.
  2. Αποδοχή Μελέτης «Εργασίες Βελτίωσης και Συντήρησης γηπέδου Κεραμειών».Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών: Διονύσιος Μινέτος.Το θέμα χαρακτηρίζεται επείγον λόγω καταληκτικής ημερομηνίας ένταξής του για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ μέχρι 28/02.
  3. Υποβολή Αιτήματος Ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση ΙV-Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων των Δήμων της Δράσης «Βελτίωση και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αργοστολίου». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δ/νσης Προγραμματισμού Γεώργιος Τσιλιμιδός. Το θέμα χαρακτηρίζεται επείγον λόγω καταληκτικής ημερομηνίας ένταξής του για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ μέχρι 28/02.
  4. Λήψη Απόφασης για Ανανέωση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Αγροτικών Προϊόντων για: Βουτσινά Σπυρίδωνα, Γασπαράτου Πολυξένη, Μαχμούντ Μοχαμάντ. Εισηγητής: Δήμαρχος. Το θέμα χαρακτηρίζεται επείγον επειδή οι σχετικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν λήγουν και χρήζουν άμεσης Ανανέωσης.
  5. Παραχώρηση Χρήσης Δημοτικού Χώρου για την πραγματοποίηση Στειρώσεων σήμανσης σε αδέσποτα ζώα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλιμιδός Γεώργιος. Το θέμα χαρακτηρίζεται επείγον λόγω ημερομηνιών εκτέλεσης της πράξης (18/2 έως 24/2).
  6. Αποδοχή της Μελέτης “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ”. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος. Το θέμα χαρακτηρίζεται επείγον λόγω καταληκτικών ημερομηνιών που έχουν τεθεί από το αρμόδιο Υπουργείο (28/2).
  7. Εγκριση σχεδίου σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αργοστολίου και ΕΔΑΚΙ ΑΕ-ΟΤΑ για το έργο “Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων Κεφαλλονιάς”. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος. Το θέμα χαρακτηρίζεται επείγον λόγω καταληκτικών ημερομηνιών που έχουν τεθεί από το αρμόδιο Υπουργείο (28/2).

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου είναι ο Νίκος Βαλλιανάτος.