Τροπολογία-προσθήκη από ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Με τροπολογία που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κίνημα Αλλαγής ζητά να μην αλλάξει το καθεστώς των όρων αρτιότητας και οικοδομησιμότητας των εκτός σχεδίου γηπέδων άνω των 4 στρεμμάτων.

Η 176/2023 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, σχετικά με την εκτός σχεδίου δόμηση με την οποία έκρινε ότι, ισχύουν ήδη από το 1985 περιορισμοί της νομοθεσίας βάσει των οποίων εκτός από το ελάχιστο εμβαδόν των τεσσάρων στρεμμάτων απαιτείται και πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο για να είναι οικοδομήσιμο ένα οικόπεδο εκτός σχεδίου έχει προκαλέσει ένα απόλυτο χάος με πάγωμα της έκδοσης οικοδομικών αδειών, των οικοδομικών εργασιών και αγοραπωλησιών γεωτεμαχίων που ήταν σε εξέλιξη, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση στους ιδιοκτήτες ακινήτων, στις υπηρεσίες δόμησης και στον τεχνικό κλάδο σε όλη τη χώρα.

Έχουν περάσει πάνω από δύο μήνες που έχει περιέλθει στη γνώση της Κυβέρνησης η απόφαση αυτή. Παρά την Ερώτηση αλλά και την Επίκαιρη Ερώτηση που καταθέσαμε και τη δέσμευση του Υπουργού για την κατάθεση, πριν τη κλείσιμο της Βουλής, μεταβατικής διάταξης με την οποία θα δίνει σαφή απάντηση στο πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί ουδεμία τέτοια πρωτοβουλία πάρθηκε τελικά από την Κυβέρνηση.

Ως εκ τούτου, για τη στοιχειώδη ασφάλεια δικαίου, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι μέχρι την έκδοση των αναγκαίων προεδρικών διαταγμάτων για τα νέα τοπικά πολεοδομικά σχέδια δύναται η έκδοση οικοδομικής αδείας, βάσει των υφιστάμενων πολεοδομικών διατάξεων, σε γήπεδα εμβαδού τουλάχιστον τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τ.μ. και είναι κείμενα εκτός ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων, κωμών και οικισμών ή εκτός ορίων νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου, όπως εφαρμοζόταν μέχρι την απόφαση του ΣτΕ.

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ:

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Μεταβατική διάταξη για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές:

Μέχρι την έκδοση των αναγκαίων προεδρικών διαταγμάτων για την κύρωσης των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, δύναται η έκδοση οικοδομικής αδείας, βάσει των υφιστάμενων πολεοδομικών διατάξεων, σε γήπεδα εμβαδού τουλάχιστον τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τ.μ. και είναι κείμενα εκτός ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων, κωμών και οικισμών ή εκτός ορίων νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου, όπως εφαρμοζόταν μέχρι την ανωτέρω απόφαση του ΣτΕ.