Τώρα που το πέπλο του φόβου απλώθηκε πάνω από τα νησιά μας…

ΤΩΡΑ που την παγερή σιωπή τη διακόπτει ο ήχος της βροχής … Και οι αέρηδες είθε να μην πνεύσουν δυνατοί, ώστε, αν χρειασθεί κάποια αεροδιακομιδή, το αεροπλάνο να δύναται να προσγειωθεί … Τώρα στο νου μου ξανάρχεται ο τίτλος τοπικών μέσων ενημέρωσης ότι 24.000.000 ευρώ, αναφέρεται, μοιράσθηκαν για τις ζημιές από τον ¨Ιανό¨, θαρρείς και επρόκειτο το δυσάρεστο αυτό γεγονός να ήτο ωσάν η κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου που μοιράζει κέρδη … και θαρρείς ξεχάσθηκε και η διαφορά ότι από τα κέρδη που έχει η Πολιτεία από την διάθεση του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου, έστω ένα μέρος πηγαίνει σε κοινωνικές δράσεις … Εν προκειμένω όμως, εξ οιασδήποτε πηγής δεν διατέθηκε ένα σοβαρό ποσόν [εκτός από τις δωρεές σε είδος που δόθησαν από ιδιώτες] διά τη θωράκιση των νοσοκομειακών δομών των Νησιών μας, παρ΄ ότι ο κίνδυνος της πανδημίας, ήτο καιρό τώρα ουχί απλά ενδεχόμενος, αλλά δυστυχώς υπαρκτός και βέβαιος … θαρρείς και οι πολίτες μετριώνται ως κάτι ¨ψηφαλάκια¨, και που τάχα οφείλουν να ξεχνούν [και ενίοτε τω όντι δυστυχώς ξεχνούν] … και ας νοσεί η Δημόσια Υγεία … και ας νοσούν και οι ίδιοι … 

Τώρα λοιπόν παρά τη διάθεση του ως άνω κονδυλίου των 24 εκ. ευρώ, που πάντως από αυτό δεν αποζημιώθηκαν πολλοί εκ των πραγματικά ζημιωθέντων,  διαπίστωση όλων, με τρόμο, ότι  τα Νησιά μας είναι ανοχύρωτα από υγειονομικής απόψεως 

και ότι αυτά, τα όσα χρήματα από το εν λόγω κονδύλι που δόθηκαν λόγω ¨Ιανού¨, προσέφεραν μόνον μια προσωρινή λήθη πλανερή … 

και συνάμα μόνο λόγια και υποσχέσεις … 

λόγια και υποσχέσεις για ΜΕΘ που ΘΑ επιστρέψει … 

λόγια και υποσχέσεις για γιατρούς που ΘΑ έλθουν … 

λόγια και υποσχέσεις για έργα που ΘΑ γίνουν … 

λόγια και υποσχέσεις για μελέτες που ΘΑ εκπονηθούν, 

και αβέβαιο το πότε και ΑΝ ΘΑ υλοποιηθούν … 

και μετά εσύ κοιμήσου ¨ήσυχος¨ … 

καθώς παρέκει μιας αμυγδαλιάς τα άνθη τα πήρε ο βοριάς 

και τα κλαδιά της, γυμνά πιά, 

σαν χέρια σε στάση ικεσίας προς τον ουρανό, 

προσμένουν την Άνοιξη …         

Ταπεινά