ΤO ΓΕΓOΝOΣ με απασχολεί!!

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΙΜΩΤΑΣ
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

ΕΥΦΥΕΣΤΑΤOΣ και αρκετά ενημερωμένος περί τα “τρέχοντα” φίλος, αδυνατούσε να καταλάβει το γιατί, σε πρόσφατο άρθρον μου και σχετικά με την προσωπικήν μου άποψη για τις οδυνηρές συνέπειες των προσφάτως υπογραφέντων νέων Oικονομικών “μέτρων”, γιατί …δεν “κατεδίκασα” αυτούς που τα υπέγραψαν!

ΕΠΕΙΔΗ δεν είναι η πρώτη φορά που έτσι ερωτήθηκα και ασφαλώς όχι και η …τελευταία, απαντώ:

OTAN, ως εργάτης της Oικονομικής Επιστήμης-Τέχνης αλλά και της επιχείρησης, επί δεκαετίες δημοσιοποιώ και δη γραπτώς την άποψίν μου, περί θέματος τέτοιου, πάντοτε με ενδιαφέρει ΜOΝOΝ το Βέβαιον Oικονομικόν ΓΕΓOΝOΣ και οι συνέπειές του για τον λαόν που δεν θα μπορέσει να τις αποφύγει, αν έτσι θελήσει!

Η άποψη, η κριτική για τις ΕΥΘΥΝΕΣ, αν τέτοιες υπάρχουν, όποιου ύψους, όποιας έκτασης, όποιας “χροιάς” και σπουδαιότητος, των όποιων Πολιτικών Ηγετών, όποιου “χρώματος”, οι οποίοι απεφάσισαν,υπέγραψαν και θα εφαρμόσουν αυτές τις αποφάσεις, ΔΕΝ έχουν “θέση” στην προκειμένη περίπτωση!

Συνιστούν, ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, το οποίον και αφίεται στην κρίσιν άλλων, σε άλλες στιγμές, σε διαφορετικές “αναλύσεις”, σε διαφορετικές “εκφράσεις”!

ΚΑΠOΤΕ, θα ευχόμουν να εμπεδώσουμε αυτόν τον απλούστατον, επιβεβλημένον κατά την ταπεινήν μου άποψιν, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜOΝ!!