Υλοποίηση έργου στον αρχαιολογικό χώρο της σχολής Ομήρου – Αγ. Αθανασίου Β. Ιθάκης

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, για την υλοποίηση προγράμματος έργου “Για την ανάδειξη και επισκεψιμότητα, προστασία και συντήρηση των αρχαίων μνημείων στον αρχαιολογικό χώρο της Σχολής Ομήρου – Αγ. Αθανασίου Βορείου Ιθάκης, δια έργων καθαρισμού, συντήρησης, σχεδίασης, φωτογράφισης, καταγραφής και αρχειοθέτησης σε Η/Υ των ευρημάτων, αρχαιολογικών ανασκαφών στην Ιθάκη”, μετά από εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας – Ιθάκης Παναγή Δρακουλόγκωνα.

Η προγραμματική σύμβαση συνάπτεται μεταξύ της ΠΙΝ, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Ιθάκης και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το έργο επιμερίζεται σε τρία υποέργα: Αρχαιολογικές εργασίες πεδίου και αποθήκευσης – Διοικητική υποστήριξη, Εργασίες συντήρησης και τεκμηρίωσης κινητών ευρημάτων και Εργασίες υποδομής και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαμβάνει

  •  να συμμετέχει στην Επιτροπή παρακολούθησης του έργου, να συνεργάζεται με τους άλλους συμβαλλόμενους και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση του έργου
  •  να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες για τη διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης του έργου και οι οποίες απορρέουν από τις αρμοδιότητές της
  •  να προβεί στη διοικητική συνδρομή όπου απαιτείται με τη διάθεση κατάλληλου υπηρεσιακού προσωπικού όπου δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα στο Δήμο Ιθάκης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 120.000ευρώ και χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Ιθάκης.

O αρχαιολογικός χώρος Σχολής Ομήρου στον Αγ. Αθανάσιο Ιθάκης