Υπενθύμιση προς τους Aμπελουργούς

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ στους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών ότι πρέπει να υποβάλλουν ψηφιακά Δήλωση Συγκομιδής έως την 30/11/2017 στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ.

Η δήλωση συγκομιδής είναι υποχρεωτική, για όλους τους παραγωγούς οινοστάφυλων, είτε παραδίδουν τη παραγωγή τους στα οινοποιεία, είτε οινοποιούν για λογαριασμό τους.

Υπόχρεοι επίσης για την υποβολή της παραπάνω δήλωσης είναι και οι παραγωγοί οινοστάφυλων που δεν τρύγησαν τα οινάμπελά τους λόγω ολοκληρωτικής καταστροφής της παραγωγής. Αυτοί οι παραγωγοί υποβάλλουν μηδενική Δήλωση Συγκομιδής.

Αμπελουργοί που παραδίδουν σταφυλική παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και επιστρέφεται τελικό προϊόν σε αυτούς κρασί υποβάλλουν επιπλέον και Δήλωση Παραγωγής στη υπηρεσία μας.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής οι αμπελουργοί που οι εκμεταλλεύσεις τους καταλαμβάνουν λιγότερο από 1 στρέμμα αμπελώνα και το προϊόν προορίζεται για ιδιοκατανάλωση και οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής έκτασης οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (δήλωση παραγωγής).

Η υποβολή των Δηλώσεων Συγκομιδής κάθε αμπελουργικό έτος έχει ιδιαίτερη βαρύτητα με την εφαρμογή της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα, και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι αμπελοκαλλιεργητές να μετέχουν στα διάφορα μέτρα του τομέα (προγράμματα αναδιάρθρωσης, χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης οιναμπέλων από το Εθνικό Αποθεματικό).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ