Υποβολή προτάσεων έργων 6.579.101 E για τη διαχείρηση αστικών αποβλήτων στην ΠIN

Μία νέα πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων στον τομέα του Περιβάλλοντος υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
Αφορά στην χρηματοδότηση για την υλοποίηση «Δράσεων για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» που εντάσσεται στον Άξονα «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμείο Συνοχής)» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εντείνοντας τις προσπάθειές της για την επίλυση του προβλήματος στη διαχείριση των απορριμμάτων, προωθεί και ενισχύει την οικιακή κομποστοποίηση και τη δημιουργία “Πράσινων Σημείων”, με δικαιούχους τους Δήμους της ΠΙΝ και ωφελούμενους το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.
Η ΠΙΝ στη “μάχη” για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος των απορριμμάτων εφιστά την προσοχή και καλεί τους Δήμους της ΠΙΝ άμεσα να ανταποκριθούν και να ξεκινήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να απορροφήσουν τα 6,5 εκ. ευρώ που είναι διαθέσιμα για τις δράσεις διαχείρισης των αστικών αποβλήτων προς όφελος των πολιτών της Ιόνιας γης.
Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα διαχείρισης της συγκεκριμένης πράξης έχει εκχωρηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ιονίων Νήσων.
Δικαιούχοι της πράξης είναι οι Δήμοι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πράξης, οι προτάσεις που θα υποβληθούν μπορούν να περιλαμβάνουν:
* Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης (οργάνωση δικτύων οικιακής κομποστοποίησης και επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης)
* Ανάπτυξη Συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλωσίμων υλικών και βιοαποβλήτων.
* Κομποστοποίηση βιοαποβλήτων (δημιουργία μονάδων δημοτικής κομποστοποίησης).
* Δημιουργία «Πράσινων Σημείων» και Δικτύωσή τους (εγκαταστάσεις Πράσινων Σημείων κατά προτεραιότητα σε αστικά κέντρα, δικτύωσή τους, δημιουργία κέντρων επαναχρησιμοποίησης, δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης ή επισκευής ειδών και αγαθών).
O συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 6.579.101,00 E.
Oι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων της Oδηγίας 2008/98/ΕΚ, μέσω του αναθεωρημένου, βάσει της Oδηγίας 2008/98/ΕΚ, Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων.
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων ξεκινά την 01/10/2016 και λήγει την 31/12/2016.