Υποτροφίες για νέους και νέες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2016-2017

Από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εκδόθηκε πρόσκληση ενδιαφέροντος με θέμα «Υποτροφίες σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 του εκπαιδευτικού ομίλου “ΞΥΝΗ” για νέους και νέες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”, η οποία έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι ο εκπαιδευτικός όμιλος ΞΥΝΗ, θα προσφέρει εννέα (9) υποτροφίες σπουδών, σε νέες και νέους που κατοικούν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα:
ΕMediterranean College
Τρεις υποτροφίες για bachelor (στα δίδακτρα) αξίας 5.620 ευρώ έκαστη για το α’ έτος σπουδών. Για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν συνεχή φοίτηση και να έχουν βαθμολογία έτους 60%.
Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια fees του Βρετανικού Πανεπιστημίου (1.320-1.500ευρώ) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (150ευρώ).
* ΙΕΚ ΞΥΝΗ
Δύο πλήρεις διετείς υποτροφίες, αξίας 6.000 ευρώ έκαστη για δύο χρόνια.
Η ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1)
Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες, αξίας 3.000 ευρώ έκαστη.
ΙMediterranean Professional Studies (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2)
Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες (στα δίδακτρα) αξίας μέχρι 4.900 ευρώ έκαστη (ανάλογα το πρόγραμμα).
Ειδικά για τα προγράμματα HND διετούς φοίτησης και για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν συνεχή φοίτηση και να έχουν βαθμολογία έτους 60%.
Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα fees του φορέα πιστοποίησης (150-1.070ευρώ) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (100 ευρώ).
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα συμμετοχής προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

* Αίτηση του ενδιαφερόμενου ( γονείς ή έχοντες την επιμέλεια του παιδιού).

* Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άδειας παραμονής για τους αλλοδαπούς.

* Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.O.

*Πιστοποιητικό Oικογενειακής Κατάστασης.

* Βιογραφικό σημείωμα υποψήφιου, στο οποίο θα αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών.

* Φωτοτυπία εκκαθαριστικού ή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2016 (χρήση έτους 2015).

*  Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο των 12.000 E.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κέρκυρας, οδός Σαμάρα 13, 4ος όροφος (κτίριο πρώην Νομαρχίας) και στα γραφεία των Δ/νσεων Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 26613-62122-127-128, φαξ 26613-62175.
Oρίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων από 20 Αυγούστου έως 20 Σεπτεμβρίου 2016.