«Φέρτε επειγόντως το θέμα της Koργιαλενείου Βιβλιοθήκης στο Δημοτικό Συμβούλιο»

Ν. Γκισγκίνης

To καυτό και επείγον πρόβλημα της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης ζητάνε να έρθει κατεπειγόντως στο Δημοτικό Συμβούλιο οι δ.σ. της Λαϊκής Συσπείρωσης (ΚΚΕ) κ.κ. Νίκος Γκισγκίνης και Γιάννης Κουρούκλης

Σε αίτησή τους προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς αναφέρουν τα ακόλουθα

Κύριε πρόεδρε,

Με την παρούσα σας καλούμε να φέρετε στο αμέσως προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, ως θέμα ημερήσιας διάταξης, τα μεγάλα και οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη και το Μουσείο.

Η σημερινή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ συνεχίζοντας τον οικονομικό στραγγαλισμό των προηγούμενων κυβερνήσεων προς την Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη και το Μουσείο, στερεί την αναγκαία τακτική κρατική χρηματοδότηση, από τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού, με αποτέλεσμα το ίδρυμα, να αντιμετωπίζει πλέον δραματικά αδιέξοδα.

Ευθύνη για την σημερινή κατάσταση του ιδρύματος δεν έχουν μόνο οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, με πρώτη και καλύτερη τη σημερινή (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ), αλλά και οι προηγούμενες τοπικές διοικήσεις (Δήμος Κεφαλονιάς, ΠΙΝ) καθώς και η Διοίκηση του Κοργιαλενείου Ιδρύματος, που όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν συμφωνήσει και έχουν εφαρμόσει και αποδεχτεί αυτήν την πολιτική, που οδηγεί στο κλείσιμο την Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη και το Μουσείο. Ειδικά η παρούσα Δημοτική Αρχή (ΝΔ) δεν έχει υλοποιήσει προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς, που λήφθηκαν σχετικά με την οικονομική ενίσχυση του ιδρύματος από τον Δήμο Κεφαλονιάς.

Ευθύνες έχουν επίσης και όλες εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις και οι παράγοντες του Κοργιαλενείου ιδρύματος, που το προηγούμενο διάστημα προέβαλαν ως λύση στην κρατική υποχρηματοδότηση, την εντονότερη ιδιωτικοοικονομική λειτουργία του ιδρύματος, την αναζήτηση χορηγιών, δωρεών, εθελοντισμού, κ.α. και αποδέχτηκαν εμβαλωματικές λύσεις.

Η στάση αυτών των δυνάμεων, είναι απολύτως συμβατή με την στρατηγική επιλογή όλων των κυβερνήσεων και της ΕΕ που υπηρετούν, δηλαδή στρατηγική ελάφρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού από ένα ακόμη οικονομικό «βαρίδι», προκειμένου να εξοικονομηθούν τα απαραίτητα κονδύλια για να τα «σπρώξουν» στην ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου και να θωρακίσουν την κερδοφορία του.

Στα πλαίσια αυτά επίσης, ο οικονομικός στραγγαλισμός, εκτός του ότι χρησιμοποιείται σαν μοχλός για να εφαρμοστούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας στο εναπομείναν προσωπικό (εργάζεται είτε χωρίς να πληρώνεται, είτε πληρώνεται με μεγάλη καθυστέρηση), χρησιμοποιείται και γενικότερα σαν μοχλός για να βρίσκει πιο εύκολα έδαφος η προωθούμενη πολιτική κυβέρνησης -ΕΕ- επιχειρηματικών ομίλων, να μετατραπεί δηλαδή η πρόσβαση στα αγαθά της γνώσης και του πολιτισμού σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα για το λαό και τη νεολαία. Στην ίδια κατεύθυνση αντιμετωπίζεται επίσης και το θέμα της αδυναμίας συντήρησης του σπάνιου υλικού του ιδρύματος και της απαξίωσης του ως πνευματικού και πολιτιστικού φορέα της Κεφαλονιάς.

Οι δραματικές εξελίξεις επιβεβαιώνουν την θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης για μετατροπή του Κοργιαλενείου σε δημόσιο φορέα που θα λειτουργεί με την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη και χρηματοδότηση του Κράτους.

Στα πλαίσια αυτά απαιτούμε άμεσα:

❶ Να μπει ως θέμα στην ημερήσια διάταξη και να συζητηθεί στο αμέσως προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο το ζήτημα της διασφάλισης της λειτουργίας της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης και του Μουσείου.

❷ Να επανέλθει το ωράριο λειτουργίας, ώστε να γίνει δυνατή η χρήση της Βιβλιοθήκης από τον λαό και την νεολαία του Νομού.

❸ Να προσληφθεί άμεσα και με μόνιμη και σταθερή εργασιακή σχέση το αναγκαίο προσωπικό για την λειτουργία του Μουσείου και της Βιβλιοθήκης.

❹ Να διασφαλίζεται πλήρως και μόνιμα από τον κρατικό προϋπολογισμό η κάλυψη όλων των αναγκαίων εξόδων (μισθοδοσία, ασφαλιστικές εισφορές, λειτουργικά έξοδα κ.λ.π.) του Μουσείου και της Βιβλιοθήκης.

❺ Να πραγματοποιηθεί άμεσα το πέρασμα του Ιδρύματος στην πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του Κράτους με την μετατροπή του σε δημόσιο φορέα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης

Νίκος Γκισγκίνης

Γιάννης Κουρούκλης

Ν. Γκισγκίνης
Γ. Αλυσναδράτος
Γ. Κουρούκλης
Η Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου