«Φέρτε πίσω τα λεφτά μας», λέει η ΕΙΗΕΑ μετά τη δικαίωση του μιντιάρχη Γιώργου Κουρή

Μετά τις 6 ιστορικές αποφάσεις, 2 του Συμβουλίου της Επικρατείας, τις υπ’ αριθ. 1314/2016 και 1483/2016 και τις 4 του Αρείου Πάγου, τις υπ’ αριθ. 65/2003, 570/2004, 2149/2004, 1743/2007, η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, με ανακοίνωσή της καλεί όλες τις εφημερίδες μέλη της και όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, να διεκδικήσουν από το ΙΚΑ όσα αχρεωστήτως έχουν καταβάλλει.

Οι αποφάσεις που έβγαλε ύστερα από 36 χρόνια σκληρών δικαστικών αγώνων το συγκρότημά μας, προφανώς εκτός από τις εφημερίδες αφορούν όλα τα ραδιόφωνα και όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς. H ανακοίνωση της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών έχει ως εξής:

Α.Π. 47/Φ.115-ζ Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΕΦΗΜΕΡIΔΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.I.Η.Ε.Α. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α Κυρίες / Κύριoι, Όπως ίσως έχετε πληροφορηθεί, μετά από μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες της εταιρείας Γ. Α. ΚΟΥΡΗΣ Ε.Π.Ε.- μέλους της Ενώσεώς μας, ιδιοκτήτριας των εφημερίδων ΑΥΡΙΑΝΗ και ΦΙΛΑΘΛΟΣ, εξεδόθησαν οι 1314/2016 και 1483/2016 τελεσίδικες αποφάσεις του Α’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δικαίωσαν την εταιρεία. Σε όλα τα στάδια της υπόθεσης η Ένωση είχε κάνει παρεμβάσεις υπέρ της εταιρείας.

Συγκεκριμένα το ΣτΕ έκρινε ότι οι δημοσιογράφοι και οι διοικητικοί υπάλληλοι των εφημερίδων της Εταιρείας έπρεπε να ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ για περίθαλψη, επικούρηση και παροχή εφάπαξ, ανεξάρτητα αν ήσαν ή όχι μέλη της ΕΣΗΕΑ και της ΕΠΗΕΑ αντίστοιχα, και όχι στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (ακολούθως ΕΤΕΑΜ και ήδη ΕΤΕΑ). Και τούτο, κατά την κρίση του δικαστηρίου, διότι κατά το Σύνταγμα και ιδίως μετά την ισχύ του άρθρου 31 του Ν. 1264/1982, το δικαίωμα ασφάλισης και άλλα δικαιώματα, παρεπόμενα της εργασίας, δεν μπορεί να εξαρτώνται από την συμμετοχή ή μη του εργαζομένου σε συγκεκριμένη συνδικαλιστική οργάνωση. Το ίδιο είχαν δεχθεί ο Άρειος Πάγος με την 65/2003 απόφαση του Πολιτικού Τμήματος και την 570/2004 του Ποινικού Τμήματός, η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την 673/2002 Γνωμοδότηση, ο Συνήγορος του Πολίτη (με το έγγραφό του 6674/2002 προς το ΙΚΑ) και ο κ. Μιχάλης Σταθόπουλος, καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με την από 15/1/2003 Γνωμοδότηση.

Οι ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ και των άλλων δικαστηρίων αποτελούν σημαντικό δεδικασμένο, το οποίο α) αλλάζει το καθεστώς και δικαίωμα ασφάλισης δημοσιογράφων και υπαλλήλων μη μελών της ΕΣΗΕΑ και ΕΠΗΕΑ αντίστοιχα, στον ΕΔΟΕΑΠ, και (β) δημιουργεί, υπό συνθήκες, δικαίωμα αναζήτησης από το ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ επιστροφής τυχόν εισφορών που αχρεωστήτως κατεβλήθησαν στο παρελθόν ή συμψηφισμό τους με τυχόν άλλες οφειλές προς ΙΚΑ. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας εσωκλείεται αντίγραφο της 1483/2016 αποφάσεως, η οποία είναι πανομοιότυπη με την 1314/2016.

Με εκτίμηση, Γιώργος Δημαράς Νομικός Σύμβουλος ΕΙΗΕΑ