«ΦΙΛΤΑΤΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ»!

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΙΜΩΤΑΣ
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

➔ΟΥΤΕ για μία στιγμή, παράλληλα με την καταπολέμηση του θανατηφόρου Ιού, ούτε για μία, όντως, στιγμή, να παύσουμε να εξετάζουμε, να αναλύουμε, με ενδελέχεια  να μελετούμε, και πιθανές λύσεις να επεξεργαζόμαστε, σχετικά με την Ελληνικήν, αλλά και σχεδόν την παγκόσμια χρηματο-οικονομικήν ΑΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑ, που θα ακολουθήσει, ακριβώς την κατατρόπωση του εχθρού της πολύτιμης υγείας μας!

➔Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ, ότι «ας… επιβιώσουμε πρώτα και μετά …βλέπουμε», ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ!

➔ΑΠΛΑ γιατί, ούτως ή άλλως, στην λίαν απευκταίαν περίπτωση (την αποκλείω κατηγορηματικά), κατά την οποίαν δεν… θα επιβιώσουμε, ως ανθρώπινον είδος, ουδέν θα έχουμε… χάσει, λόγω… ανώφελης προ-ετοιμασίας μας!

➔ΟΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ανθρώπινες απώλειες από τον ιόν, θα συνιστούν απλή «σταγόνα», στον ατελείωτον «ωκεανόν» των χαμένων ανθρώπινων ζωών, από αίτια χρηματο-οικονομικής/επιχειρηματικής υφής! (Μετά την υγείαν, οι… οβολοί! Δυστυχώς)!

➔ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΒΕΒΑΙΑ, ΟΥΔΕΠΟΤΕ θα διαγνωσθούν, θα αναγνωρισθούν, θα αναδειχθούν, θα παρουσιαθούν από τα περισσότερα ΜΜΕ, γενικότερα θα δημοσιευθούν, ως πραγματικά θα έχουν!

➔ΑΠΟ που προήλθαν, πως εδημιουργήθησαν, πως εγιγαντώθησαν, ποιές οι αδιαμφισβήτητες, βασικές, ρεαλιστικές, πραγματικές αιτίες τους!

➔Αλλά, ΩΣ… ΟΛΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ, θα εμφανισθούν!

➔ΓΙΑ τους πολύ…γνωστούς λόγους!!!