Φισκάρδο: Αιτήσεις έως 10/3

Προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για την τουριστική σεζόν και να μπορούμε να προχωρήσουμε σε παραχωρήσεις των κοινοχρήστων χώρων και μετά την συνάντηση-συζήτηση που είχαμε στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείού στις 13-2-18 με εκπροσώπούς της Δημοτικής Ενότητας Ερίσου καθώς και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, παρακαλούμε τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων που δραστηριοποιούνται στην λιμενική ζώνη Φισκάρδου, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο φορέα μας, μέχρι 10-3-18.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από απόσπασμα τον τοπογραφικού διαγράμματος που έχει συνταχθεί από την Δ/νσα Υπηρεσία του φορέα μας, την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ταυ Δήμου Κεφαλλονιάς, που απεικονίζει το προτεινόμενο σχέδιο καθορισμού χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα Φισκάρδου.

Το τοπογραφικό θα κατατεθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή μαζί με την αίτηση εις διπλούν. Το τοπογραφικό μπορούν να το παραλάβουν προς αναπαραγωγή αντιτύπων από τον συντάξασα αυτού, Υπάλληλο των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φιλιππάτο Γεράσιμο Τοπογράφο-Μηχανικό από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Λεωφ. Βεργωτή 160, τηλ. 2671022776.

Οι ενδιαφερόμενοι εντός του παραχωρούμενου χώρου μπορούν να τοποθετήσουν τραπεζοκαθίσματα, το μενού του καταστήματος, σταντ, ομπρέλες, γλάστρες, τα οποία θα πρέπει να τα αναφέρουν στην αίτησή τους.

Για δε τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να προσκομίζουν και την άδεια λειτουργίας του καταστήματος.

Η διαδικασία της υποβολής αίτησης ισχύει και για όσους έχουν λάβει άδεια πέραν της 31-12-17. Οσοι έχουν υποβάλλει ήδη αίτηση στο Λιμενικό Ταμείο για το έτος 2018 θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τον κ. Φιλιππάτο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους πριν την κατάθεση των αιτήσεων τους για χρήση των χώρων εντός της λιμενικής ζώνης Φισκάρδου τα εξής:

  •  Για λόγούς ασφαλείας θα μένει δρόμος ελεύθερος έκτασης 2,50 μ. για την διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης
  •  Χώρος ελεύθερος 0,70 εκ. από την άκρη τον κρηπιδώματος
  •  Χώρος ελεύθερος 0,35 εκ. εκατέρωθεν των καταστημάτων για το κάθε κατάστημα. Γενικότερα η σειρά της διαδικασίας θα έχει ως εξής:

❶ Κατάθεση αίτησης με το τοπογραφικό στο Λιμενικό Ταμείο.

❷ Αποστολή αυτών στην Τεχνική Υπηρεσία για θεώρηση και περαιτέρω ενέργειες.

❸ Μετά την θεώρηση, αποστολή στις Εφορείες Πολιτισμού για γνωμοδότηση.

❹ Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την παραχώρηση.

❺ Εγκριση Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο Πρόεδρος Δημ. Λιμ. Ταμείου

Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Αλέξανδρος Μοσχονάς