ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ!

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΙΜΩΤΑΣ
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

➔ ΔΕΝ είναι ντροπή, αν δεχθούμε, αν παραδεχθούμε, ότι φοβόμαστε! 

➔ ΕΙΝΑΙ απόλυτα ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ, το συγκεκριμένον αίσθημα! Απόλυτα αναμενόμενον!

➔ ΣΥΧΝΑΚΙΣ δε, ο ανθρώπινος φόβος διασφαλίζει την δραστικήν λήψιν των ενδεδειγμένων μέτρων Προστασίας, κατά υπαρκτών σοβαρών κινδύνων εναντίον της ζωής του φοβούμενου, αλλά και αυτής των γύρω του!

➔ ΟΠΩΣ συμβαίνει, στην προκειμένην περίπτωση, με τούτον το Νέον, τον μεγάλον, της Ανθρωπότητος ακόμα αόρατον εχθρόν, τον λεγόμενον Κορωνο’ι’όν! 

➔ ΑΡΚΕΙ να μην επιτρέπουμε στον Φόβον να κυριαρχεί, να υπερισχύει της ΕΛΠΙΔΟΣ! 

➔ ΝΑ κρατεί τα « ινία» της ζωής μας! Να καθορίζει τα «βήματά» μας όλα! 

➔ ΓΙΑΤΙ ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ως «άνω θρώσκων», ΝΑΙ, πρέπει μονίμως, ειδικά σε τέτοιες στιγμές, να κοιτάζει προς τα άνω!

➔ ΝΑ διαφέρει από τον αμνόν, ο οποίος μόνον προς τα κάτω κοιτάζει, για λίγη… χλωρασιά!

➔ ΝΑ κοιτάζει προς την αισιοδοξία οφείλει ο άνθρωπος, προς την ελπίδα, προς το καλύτερον αύριο που καταφθάνει!

➔ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ θα έλθει, με την τελικήν επικράτησιν του Καλού!

➔ ΚΑΙ ΝΑΙ, έχουμε κάθε λόγο να κοιτάζουμε προς τα άνω! Κάθε λόγο να ευελπιστούμε!

➔ ΥΓΙΑΙΝΕΤΕ και ευτυχείτε λοιπόν, με ζωντανήν την ελπίδα!!!