Φοβού τους Δαναούς!

Τι κάνει ο άρχων όταν οι πιστοί ακόλουθοι του τολμούν να διαφωνήσουν ; Παύονται αυθωρεί και παραχρήμα.

Τόλμησε η κα Γαβριελάτου να φέρει αντίρρηση στον δήμαρχο και στον αντιδήμαρχο Μινέτο; Φάνηκε από το δημοτικό συμβούλιο για την πεζοδρόμηση του κεντρικού δρόμου της Σκάλας, η συνέχεια. Η ενόχληση του α/δημάρχου Μινέτου ήταν έκδηλη. Με ειρωνεία απέκρουσε τις ενστάσεις της κας Γαβριελάτου. Παρουσίασε ενδιαφέρον, ρεαλιστικές απορίες και γνώση του αντικειμένου, που τυγχάνει να είναι και το επάγγελμά της. Μέγα σφάλμα! Λογικό ήταν να εξοβελιστεί σε συντομότατο χρονικό διάστημα.

Από την άλλη ο έτερος κολλητός του Δημάρχου δεν θα έχει την αρμοδιότητα του βεληγκέκα των καταστηματαρχών. Άλλωστε συχνά ακούγονταν παράπονα για τη συμπεριφορά του –γνωστή πια σε όλους. Πόσο να αλλάξει ο άνθρωπος; Η καλλιέργεια και η ευγένεια είναι αντιστρόφως ανάλογες με το αξίωμα, όταν δεν συνοδεύεται από αυτογνωσία. Ευκταίον είναι η εμπειρία τόσο στον πολιτικό όσο και στον εμπορικό κόσμο του Σπύρου Πεφάνη να ομαλοποιήσει τα πράγματα και να λειτουργήσει με δικαιοσύνη, αν και πολλά ακούγονται για κατάρρευση ισορροπιών και «συντροφικά» μαχαιρώματα.

Μην ξεχνάμε βέβαια πως ο κ. Πεφάνης είναι από τους αποχωρήσαντες από τον συνδυασμό Φόρτε. Αυτό του το χρωστούσε ο δήμαρχος . Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου να του το ξεπλήρωσε. Αυτό ας ελπίσουμε πως δεν θα αποτελέσει τροχοπέδη στην άσκηση των καθηκόντων του. 

Προς γνώση και συμμόρφωση λοιπόν όσων εποφθαλμιούν μια θεσούλα, μια καρεκλίτσα από τον άρχοντα ή έστω την εύνοια του. Το δώρο θα έρθει τώρα που έρχεται και Πάσχα αλλά πρέπει είναι πολύ υπάκουοι! Φοβού τους Δαναούς!