Φοιτητές ΤΕΙ για την ενοποίηση με το Ι.Π.

To Iόνιο Πανεπιστήμιο

Από τους φοιτητές του ΤΕΙ Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Σαν Τμήμα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και ειδικότερα ως φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας θα θέλαμε να εκφράσουμε κι εμείς με τη σειρά μας την απογοήτευσή μας, όσον αφορά τη στασιμότητα που έχει παρατηρηθεί γύρω από την ενοποίηση του Ιδρύματός μας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ενοποίηση του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αναρωτιόμαστε, για ποιο λόγο η ενοποίηση του Ιδρύματός μας έχει καθυστερήσει τόσο καιρό, ενώ προηγούνταν χρονικά, όταν μάλιστα υπήρξαν ομόφωνες αποφάσεις από τις συνελεύσεις τόσο του Τμήματος όσο και των φοιτητών.

Τέλος, θέλουμε να επισημάνουμε το γεγονός πως το Τμήμα μας, όχι μόνο διαθέτει ένα σύχρονο αντικείμενο σπουδών με πυλώνα τα Ψηφιακά Μέσα και την Επικοινωνία, αντικείμενα ελκυστικά στην αγορά εργασίας, αλλά και πληρεί ακαδημαϊκά κριτήρια για την οριστική αναβάθμισή του σε πανεπιστημιακό Τμήμα.