«Φτου κι απ’ την αρχή» …η μελέτη για την προστασία των Σπηλαίων!

Μελισσάνη

Τις προάλλες σας λέγαμε για την παροιμιώδη αποτελεσματικότητα και μαζί συνέπεια της Δημοτικής Αρχής και προσωπικά του αναπληρωτή δημάρχου κ. Λυκούδη.

Ένα χρόνο κοντά παιδεύονται στο δήμο και τελειωμό δεν έχουν, για να αναθέσουν μια μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης του παράνομου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων που λειτουργεί σε δημοτική έκταση στο Βοράτω των Σουλλάρων της Παλικής και για τον οποίο έχει επιβληθεί από τον αντιπεριφερειάρχη Παναγή Δρακουλόγκωνα πρόστιμο 27.000 ευρώ.

Και κατά τα φαινόμενα όπως επισημάναμε στο ίδιο κείμενο ο Δήμος με την προκήρυξη διαγωνισμού για την ενοικίαση του συγκεκριμένου χώρου στις 22 Φεβρουαρίου για την «αποθήκευση υλικών» δίχως την αναγκαία άδεια, προορίζει το συγκεκριμένο δημοτικό οικόπεδο για το …νέο μπαζοχώρο της Παλικής στη θέση του Αγίου Αντωνίου στο δημοτικό στάδιο Ληξουρίου και για άλλη μία φορά προκαλεί τους Ληξουριώτες.

Σήμερα σας παρουσιάζουμε …άλλο ένα κατόρθωμα της Δημοτικής Αρχής που δείχνει την αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια της.

Μετά τους σεισμούς του 2014 προέκυψε η ανάγκη εργασιών προστασίας των σπηλαίων Μελισσάνης και Δρογκαράτης. Μάλιστα σχετικά είναι και τα δύο έγγραφα της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας αρχικά στις 15 Απριλίου του 2014 και αφετέρου πέρυσι 2016 στις 11 Φεβρουαρίου.

Τελικά μετά το δεύτερο έγγραφο και μετά από …δύο μήνες η δημοτική αρχή με την 106/19-4- 2016 (ΑΔΑ: ΩΝΘΜΩΕ5-ΛΔΧ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής γίνεται απευθείας ανάθεση της «σύνταξης φακέλου έργου για την σύναψη σύμβασης μελέτης «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης σπηλαίων Μελισσάνης και Δρογκαράτης».

Αν και ο χρόνος παράδοσης του φακέλου είναι 90 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, η δημοτική αρχή υπέγραψε την σχετική σύμβαση μετά από …150 ημέρες στις 15/9/2016 (ΑΔΑ: ΩΧΖΙΩΕ5-7ΞΧ).

Όμως στις 8 Αυγούστου δημοσιεύεται ο νέος νόμος για τις απευθείας αναθέσεις που καθιστά …άκυρη την σύμβαση που υπεγράφη μεταγενέστερα!

Με λίγα λόγια αν η δημοτική αρχή είχε στοιχειώδη αποτελεσματικότητα και υπέγραφε την σύμβαση στο διάστημα από τις 19 Απριλίου που πάρθηκε η απόφαση της ανάθεσης στην οικονομική επιτροπή μέχρι τις 7 Αυγούστου που δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος (111 ημέρες) η σύμβαση θα ήταν νόμιμη! Μάλιστα στο ίδιο διάστημα αν η δημοτική αρχή δρούσε με στοιχειώδη υπευθυνότητα θα μπορούσε όχι μόνο να είχε υπογράψει την σύμβαση αλλά και να την έχει ολοκληρώσει, αφού γιαυτό ήθελε μόνο 90 ημέρες!

Και σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω έπρεπε να περάσουν άλλοι …έξι μήνες (από την δημοσίευση του νόμου στις 8/8/2016) για να ανακαλέσει η οικονομική επιτροπή με την 106/2017 απόφαση της στις 9 Φεβρουαρίου την απόφαση ανάθεσης της σύνταξης του φακέλου!

Τώρα και μετά από …τρία χρόνια από το πρώτο έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας για την αναγκαιότητα σύνταξης μελέτης για την προστασία και την ανάδειξη των σπηλαίων Μελισσάνης και Δρογκαράτης και …10 μήνες από την ανάθεση της σύνταξης του σχετικού φακέλου …φτου κι απ’ την αρχή !

Και ο θεός να βάλει το χέρι του πότε θα αναθέσει εκ νέου η οικονομική επιτροπή τη σύνταξη του φακέλου, πότε θα υπογραφεί η σύμβαση, πότε θα ολοκληρωθεί ο φάκελος, πότε θα ανατεθεί η μελέτη, πότε θα ολοκληρωθεί και φυσικά …πότε θα γίνει το έργο για την προστασία και της ανάδειξη των δύο κοσμοξακουσμένων Σπηλαίων μας!

Με βάση τα παραπάνω κωμικοτραγικά θα πρέπει ελπίζουμε …στην μετά θάνατον ζωή για να γίνουν τα αναγκαία έργα στα δύο σπήλαια έτσι και ξαναβγεί δήμαρχος ο Παρίσης σε δύο χρόνια, όπως διακηρύσσει σε κάθε ευκαιρία και φυσικά με τον Λυκούδη γενικό αρχηγό!