Χορτάτοι και …πεινασμένοι!!

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΙΜΩΤΑΣ
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

ΕΓΝΩΡΙΣΑ, ηλικίας ένεκεν,όλα τα …”είδη” χορτάτων και πεινασμένων! Εδώ και εις την ξένην!

EIΔΑ, διεπίστωσα, επιβεβαίωσα, παντού, εξαιρέσεις! ΕΓΝΩΡΙΣΑ πάμπτωχους κατά την γέννησή τους, οι οποίοι, μόλις …”λάδωσε” το έντερό τους, απέφευγαν τους πτωχούς, ως να ήταν …λεπροί, “τρέμοντες” μήπως και …κολλήσουν την φτώχεια, που κάλλιστα εγνώριζαν!

ΕΓΝΩΡΙΣΑ και λίαν “άνετους” εξ ‘ απαλών ονύχων, οι οποίοι αντιμετώπιζαν την ολικήν ανέχειαν των άλλων, με απόλυτη κατανόηση και με έμπρακτη διάθεση συνεχούς συνδρομής τους! ΝΟΙΩΘΩ ότι οφείλουμε να είμεθα Δίκαιοι και πλέον “επιεικείς” κάθε φορά που επικαλούμεθα την σοφή ρήση “ο χορτάτος δεν πιστεύει τον πεινασμένο”!

ΕΠΡΕΠΕ, όλοι μας, να λέμε και να γράφουμε …”

ΣΥΝΗΘΩΣ, ο χορτάτος δεν πιστεύει τον πεινασμένο”! Όχι πάντοτε!!

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΩΣ, οι …Ψυχολόγοι έχουν τις περί το θέμα τούτο εξηγήσεις τους!!