Χρηματοδότηση στα media από τη διαφήμιση με νέους όρους

Η χρηματοδότηση των ΜΜΕ μέσω της διαφήμισης μπαίνει στο τραπέζι με το σχετι­κό πολυνομοσχέδιο που φέρνει η κυ­βέρνηση. Οι παρεμβάσεις αφορούν την τηλεό­ραση και το internet, με στόχο αφενός να απο­μακρυνθούν οι διάφοροι «μεσάζοντες» και αφε­τέρου να λειτουργήσει η διαδικτυακή αγορά με κάποιους υποτυπώδες κανόνες.

Για την τηλεόραση και η ΕΙΤΗΣΕΕ συμφωνεί πλέον στην καθιέρωση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για απευθείας συναλλαγές ανάμεσα στους σταθμούς και στους φορείς της διαφημιστικής αγοράς. Όμως, η ΕΙΤΗΣΕΕ, η ΕΔΕΕ και ο ΣΔΕ θέλουν να τελεί υπό τον έλεγχο της Ανεξάρτης Aρxnς Δημοσίων Εσόδων, ενώ η κυβέρνη­ση θα αναθέσει τη λειτουργία της σε ιδιωτική εταιρεία και στο ΕΣΡ.

Για το internet η παρέμβαση έχει ξεκινήσει με τη σύνταξη του Μητρώου ηλεκτρονικών ΜΜΕ και μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί η πιστοποίηση 231 διαδικτυακών Μέσων. Η ενημέρωση της λίστας θα είναι διαρκής, καθώς η εγγραφή νέων μελών συνεχίζεται.

Στόχος του υπουργείου είναι «να ολοκλη­ρωθεί η ρύθμιση ενός άναρχου τοπίου, με γκρί­ζες διαδικτυακές ζώνες, εκβιασμούς, ιστότοπους ανύπαρκτης επισκεψιμότητας, που απολάμβα­ναν δυσθεώρητα κονδύλια κρατικής διαφήμισns». Στην ίδια κατεύθυνση, το υπουργείο θε­σπίζει το σήμα πισιοποίησης μέλους του Μη­τρώου, το οποίο θα φέρει σε εμφανές σημείο της αρχικής σελίδας του κάθε εγγεγραμμένο διαδικτυακό Μέσο, ώστε να γνωρίζουν οι -υπόχρεοι ενημέρωσης για την κατανομή της κρατικής διαφήμισης φορείς ποια Μέσα δικαιούνται διαφημιστικά κονδύλια.

Πλέον, όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μη­τρώο δεν μπορούν να λαμβάνουν διαφήμιση από το Δημόσιο, τα υπουργεία και τις ΔΕΚΟ. Για να αποκτήσουν αυτήν τη δυνατότητα, θα πρέπει να άρουν το καθεστός  της ανωνυμίας και να δώ­σουν τα στοιχεία των μετόχων του στη ΓΓΕΕ. Επι­πλέον, τα μέλη θα έχουν δωρεάν παροχή της Υπηρεσίας Εντοπισμού Λογοκλοπής, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου κ.ά.

Πόση, όμως, είναι η διαφήμιση στα ελληνικά sites; Αν και, δυστυχώς, δεν υπάρχουν στοιχεία

για τους μεγάλους παίκτες που δραστηριοποι­ούνται στην ελληνική αγορά, 0πως η Google, και  YouTube και το facebook, τα στοιχεία δείχνουν πως υπάρχει στροφή προς το internet. Η έρευ­να του ΙΑΒ Hellas, με τη συνεργασία 22 Pub­lishers / Networks, με 133 επιμέρους sites, δεί­χνει άνοδο της τάξεως του 12,7%. Τα sites συγ­κέντρωσαν συνολικά διαφημιστικά έσοδα ύψους 77,2 εκατ. ευρώ (+12,7%) έναντι 67 εκατ. ευ­ρώ το 2015, έχοντας αισθητά μειωμένο κόστος εργασίας και σημαντικό περιθώριο κέρδους. Το μεγαλύτερο μέρος της ύλης τους προέρχεται από το ΑΠΕ, που δεν το πληρώνουν, και από τη λογοκλοπή άλλων sites ή εντύπων.

Το μεγαλύτερο μερίδιο διαφήμισης συγ­κέντρωσαν το 2016 οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (19,7% έναντι 21,8% το 2015), με την display δαπάνη στον κλάδο να αγγίζει 15,2 εκατ. ευρώ. Το λιανεμπόριο διέθεσε 10,6 εκατ. ευρώ (13,7%), οι τηλεπικοινωνία 9,5 εκατ. ευρώ (12,3%) και η κατηγορία media – διασκέδαση και ελεύθερος χρόνος 6,6 εκατ. ευρώ (8,2%).

(Από το «Παρόν»)