«Χρυσώνει το χάπι» πάλι για τη Μίνα ο δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος

Πρόεδρος της “Επιτροπής Εκτίμησης αξίας Ακινήτων καταλληλότητας και καταμέτρησης των προς αγορά ή μίσθωση ακινήτων για έτος 2020 ” ορίσθηκε με Απόφαση του δημάρχου Αργοστολίου Θεόφιλου Μιχαλάτου η δημοτική σύμβουλος και πρόεδρος της Α’βαθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ασημίνα Γαβριελάτου. 

Αναπληρωτής προέδρου της Επιτροπής ορίσθηκε από το δήμαρχο ο δ.σ. Μιχάλης Μοσχονάς, γραμματέας η υπάλληλος του Δήμου Κατερίνα Ανδρεάτου (με αναπληρώτρια την υπάλληλο Αναστασία Βασιλείου) και αρμόδιο μηχανικό ο Γεράσιμος Φιλιππάτος (με αναπληρωτή τον Σπύρο Σπαθή).